Po ročnej pauze sa v piatok 9. júla 2021 v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB slávnostnou promóciou ukončil štrnásty ročník Detskej univerzity UMB.

Z rúk pani prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. si účastníci prevzali certifikáty, ktoré boli znakom úspešného ukončenia ich niekoľkodňového štúdia. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých fakúlt.

Od vysokoškolských pedagógov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa účastníci Detskej univerzity UMB dozvedeli mnoho zaujímavého. Napríklad, čo je uhlíková stopa, ako sa mladí študenti majú správať ako cestovatelia, ako funguje Európska únia a ľudské dorozumievanie sa. Naučili sa základné kroky valčíka a skúsili si vytvoriť umeleckú grafiku.

Na exkurzii v arboréte Mlyňany im skúsená biologička priblížila nádherný svet flóry. V Konfuciovom inštitúte pre obchod pri UMB im odkryli tajomstvo varenia čínskeho čaju, vysvetlili čo je kaligrafia a naučili ako sa môžu pozdraviť a poďakovať v čínskom jazyku. Mladí študenti sa dozvedeli o nekonečnosti vesmíru a hviezdach, ale aj mnoho zaujímavostí o živote na stredovekých hradoch.

Účastníci Detskej univerzity UMB mali možnosť vyskúšať si, ako fungujú rôzne vedecké hračky. Mnohé deti naviac zaujal program Konfuciovho inštitútu a prednáška o vesmíre. Veľkou udalosťou boli slávnostné akty – imatrikulácia a promócia.  Svoje krátke, ale intenzívne „vysokoškolské“ štúdium zavŕšili žiaci vedomostným kvízom.

Štrnásty ročník Detskej univerzity UMB odštartoval 1. júla 2021 slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty UMB. Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretli žiaci a žiačky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov.