VŠC Dukla Banská Bystrica, Občianske združenie BCF a Športové gymnázium Banská Bystrica v školskom roku 2016/2017 pripravili pre žiakov a žiačky základných škôl desiaty ročník viackolovej súťaže v atletickej chôdzi pod názvom Žiacka chodecká liga.

ŽIACKA-CHODECKÁ-LIGA-2016Súťaženie detí v olympijskej atletickej disciplíne, v ktorej má Slovensko aj majstra sveta, Mateja Tótha, si našlo obľubu. Chlapci a dievčatá, žiaci ZŠ, si zmerajú sily v chodeckých disciplínach dokopy v šiestich kategóriách na tartanovej dráhe na tratiach dlhých 500 a 1000 metrov.

Súťaží sa podľa platných pravidiel SAZ. Žiackej chodeckej ligy sa v školskom roku 2016/2017 môžu zúčastniť žiaci ZŠ ročníka narodenia 2001 a mladší v daných kategóriách a im prislúchajúcich tratiam.

V súťaži jednotlivcov boduje prvých desať pretekárov. Prvý pretekár získava 11 bodov, druhý 9 bodov, tretí 8 bodov, štvrtý 7 bodov až po desiateho pretekára, ktorý získava 1 bod. Po každom kole budú ocenení prví traja pretekári v každej kategórii diplomom a medailou. Organizátori po každom kole vyhodnotia jeden najhodnotnejší výkon kola, ktorý ocenia pohárom.

Prví traja pretekári v celkovom poradí s najväčším počtom bodov v každej kategórii na konci dlhodobej súťaže budú ocenení pohárom a vecnými cenami. Na konci súťaže budú prvé tri družstvá v celkovom poradí ohodnotené trofejou.

Najbližšie chodecké preteky sa uskutočnia v Banskej Bystrici  v utorok 11. októbra  v čase od 13.30 hod. na štadióne SNP na Štiavničkách. Tento rok je v pláne II. kolo ŽCHL, ktoré je naplánované na štvrtok 1. decembra. Ďalšie kolá budú prebiehať v budúcom roku v mesiacoch január, apríl a finále v mesiaci máj 2017.