Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom ponúkne okrem pútavého programu pre deti  aj šancu pomôcť našej prírode a zúčastniť sa čistenia Malachovského potoka. Podujatie sa uskutoční v piatok 19. apríla 2024 v Tihányiovskom kaštieli.

Deň Zeme sa na celom svete oslavuje 22. apríla. V Tihányiovskom kaštieli ho môžete osláviť v predstihu, v piatok 19. apríla od rána až do neskorého popoludnia s vedomím, že naša Zem by mala mať každý deň svoj deň.

V kaštieli aj v záhrade

Program v kaštieli začne o 9.00 h komentovanou prehliadkou aktuálnej výstavy Mláďatá. Stretnete sa počas nej aj so živými zvieratkami z radov stavovcov a bezstavovcov. Ďalšie komentované prehliadky výstavy sa konajú každú celú hodinu v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 do 16.00 h. Výstavou vás bude sprevádzať kurátorka Stredoslovenského múzea (SSM).

Tvorivá dielňa v záhrade Tihányiovského kaštieľa bude venovaná rastlinám. Deti sa naučia, ako si pripraviť pôdu na sadenie, ako polievať a svoju zasadenú rastlinku si môžu vziať domov a ďalej sa o ňu starať. V detskom laboratóriu si zas vyskúšajú jednoduché vedecké experimenty, ktoré im hravou formou priblížia niektoré zákonitosti zo sveta prírody. V prípade nepriaznivého podujatia sa záhradné aktivity uskutočnia v kaštieli.

Čisté rieky… aj potoky

Ak sa chcete zúčastniť akcie Čisté rieky a zapojiť sa do čistenia Malachovského potoka a jeho brehov, v prvom rade sa na brigádu vhodne oblečte a obujte. Odchody z kaštieľa k Malachovskému potoku sú o 10.00 h (školy) a o 15.00 h (verejnosť).  Záver podujatia ku Dňu Zeme spestrí kultúrny programobčerstvenie.  V prípade nepriaznivého počasia sa akcia Čisté rieky nebude konať.