Do Európskeho dňa záchrany života 2015 sa zapojí 26 európskych krajín, medzi nimi aj Slovensko.

EDZŽ BBV tento deň, v piatok 16. októbra, sa v šiestich slovenských mestách uskutočnia podujatia, na ktorých si verejnosť pod vedením záchranárskych odborníkov vyskúša poskytovanie prvej pomoci. Nebude to prezentácia technického pokroku a prístrojov, ale ľudí, ich postoja a rúk, ktoré sú najdôležitejším prostriedkom pri včasnej záchrane ľudského života. O prežití sa totiž rozhoduje bezprostredne po kritickej príhode.

Akcie pri príležitosti Dňa záchrany života 2015 sa konajú v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Nitre, Žiline a tiež v Banskej Bystrici. V piatok, 16. októbra, od 8. do 15. hod. sa záujemcovia môžu v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici stretnúť a porozprávať s poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchranármi, inštruktormi prvej pomoci. Tiež sa budú môcť niektoré zručnosti naučiť, vyskúšať si ich na figurínach. Prítomní budú zástupcovia Červeného kríža, Hasičského a záchranného zboru a spoločnosti FLACK.

„Ste to možno práve vy, kto sa nachádza na mieste, kde je niekto bezprostredne ohrozený na živote. Aj keď záchranná zdravotná služba už možno smeruje k udalosti, o prežití alebo neprežití rozhodujú prvé minúty. Vtedy sa odborná pomoc na mieste udalosti spravidla nenachádza a obeť alebo postihnutý je bezprostredne odkázaný na osoby vo svojej blízkosti. Správne resuscitačné postupy sú určované a pravidelne revidované autoritou – garantom Európskou resuscitačnou radou (ERC). Slovenská resuscitačná rada (SRR) ako národná filiálka ERC aj tento rok organizuje Deň záchrany života s mottom Tvoje ruky môžu zachrániť viac životov,“ uviedol koordinátor projektu Marcel Brenner.