denrodinyDiecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pripravilo aj tento rok Deň rodiny. Uskutoční sa v sobotu 16. mája v Parku pod Pamätníkom SNP.

Od 10. do 17. hod. sa účastníci Dňa rodiny môžu zapojiť do hry pre celú rodinu Možno nemáme všetko, ale spolu nám nič nechýba… Čakajú vás športové a zábavné aktivity pre všetky generácie, aj zamyslenie nad tým, čo potrebuje rodina na to, aby prežila: lásku, peniaze, čas, spoločné bývanie, podporu, pomoc?

V kultúrnom programe sa predstavia Vzdelávacie centrum Sonyta Music & Helen Doron English, Detský folklórny súbor Matičiarik, Hudobná škola Yamaha, Detský folklórny súbor Prvosienka a skupina PufflerQuartet, ktorej repertoár tvorí akustická francúzska hudba.

Deň rodiny pokračuje aj v nedeľu 17. mája. O 11. hod. sa vo Farskom kostole Sv. Michala archanjela na Fončorda začne Svätá omša za rodiny. Popoludní o 16. hod. si diváci v Dome Slovenského misijného hnutia môžu pozrieť divadelnú hru Jána Pavla II. Lúče otcovstva, ktorá hovorí o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty.

Lúče otcovstvaV celoslovenskej premiére hru uvedie Teatro Colorato Bratislava. Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová. Réžia: Peter Weinciller.

Hlavným poslaním Diecézneho pastoračného centra pre rodinu je poukázať na rodinu ako základnú hodnotu, ktorú treba chrániť a ponúknuť spoločnosti hlbší pohľad na dôležitosť rodiny. Usiluje sa poskytovať podporu a ochranu rodinných hodnôt a taktiež ponúkať v duchovnej oblasti naplnenie túžob, ktoré sú prirodzene v každom človeku. Súčasťou tohto poslania je napomáhať efektívnejšiu pastoračnú činnosť cirkvi na území Banskobystrickej diecézy tak, aby kňazi a rodiny samotné podieľajúce sa na pastorácii rodín, nachádzali v Centre nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu rodinám v jednotlivých farnostiach.