V piatok 9. augusta navštívi v rámci spolupráce Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici delegácia zo Šanghajskej knižnice. Vedúcim delegácie je pán Zhou Deming zástupca riaditeľa Šanghajskej knižnice. V rámci návštevy hostí príjme primátor Mesta Banská Bystrica, Peter Gogola.

svkbbObsahom stretnutia v Štátnej vedeckej knižnici bude výmena skúseností odborníkov z oboch knižníc, rokovanie o prehĺbení a rozšírení spolupráce na ďalšie obdobie a hodnotenie projektu Window of Shanghai. Výsledkom spolupráce v roku 2013 bude vydanie personálnej bibliografie Ladislava E. Hudeca a výstava Slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktorá sa uskutoční v októbri 2013 v Šanghaji.

Spolupráca so Šanghajskou knižnicou nie je obohatením len pre špecialistov v oblasti knihovníctva, ale prínosom aj pre obyvateľov Banskej Bystrice. Šanghajská knižnica darovala Štátnej vedeckej knižnici do centra Window of Shanghai 11 nových kníh, ktoré boli publikované v Číne o významnom architektovi Ladislavovi E. Hudecovi a jeho zrealizovaných projektoch. Spomínané knihy si budú môcť návštevníci knižnice preštudovať v centre Window of Shanghai v ŠVK.