V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Daniel Karas.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Poviem to jednoducho: nová autobusová stanica a vytvorenie samostatnej mestskej časti Fončorda. Po prvé nová autobusová stanica Banská Bystrica predstavuje pre mňa osobne odstránenie najväčšieho strašiaka v meste. Po vyše tridsiatich to  rokoch bolo to najlepšie, čo mohlo toto mesto stretnúť. Dnes si môžeme povedať, že máme moderné hybridné centrum s autobusovou stanicou, čo nemá žiadne mesto na Slovensku. Tento projekt sa nerodil jednoducho a mal veľa nepriateľov, dokonca aj z radov poslancov BBA. Preto  chcem aj touto cestou poďakovať primátorovi Jánovi Noskovi, že mal odvahu pustiť sa do tohto projektu a dotiahol ho do víťazného konca, ako aj svojim kolegom poslancom z koaličného klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS a nezávislých.

Po druhé mojou srdcovkou je Fončorda, ktorá sa v roku 2017 stala samostatnou mestskou časťou a zároveň bude aj samostatným volebným obvodom. Veľa ľudí dovtedy netušilo a dokonca ani ja, že Fončorda nebola nikdy právoplatne vymenovaná za mestskú časť a patrila pod Radvaň. Občania si vraveli, že sú Fončorďania, ale v skutočnosti boli Radvančania, lebo Fončorda po právnej stránke neexistovala. Preto vznikol aj veľký volebný obvod, ktorý spájal Fončordu, Radvaň, Kráľovu, Pršiansku terasu, Kremničku a ďalšie okrajové časti mesta. Keďže som to chcel dať na pravú mieru, požiadal som primátora na základe petície občanov, aby vznikla dočasná komisia pre vytvorenie novej mestskej časti Fončorda.  Primátor nám vyhovel, vytvorila sa komisia, ktorej som predsedal a po dvoch rokoch prác nám Ministerstvo vnútra SR schválilo vymenovanie novej mestskej časti Fončorda. Takže dnes si môžme povedať, že sme hrdí Fončorďania a máme na to aj papier.

Čo to znamená, že sme samostatná mestská časť Fončorda? Budeme mať samostatný volebný obvod, v ktorom si ľudia budú môcť zvoliť svojich poslancov z Fončordy a nie z Radvane, Kráľovej a ďalších mestských častí. Fončorda bude mať vyčlenené financie len pre svoj obvod a nebude sa musieť o ne deliť s inými časťami ako doteraz. To znamená viac nových chodníkov, ciest, ihrísk, oddychových zón a ďalších veci, ktoré sú potrebné pre rýchlejší rozvoj Fončordy.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Prácu primátora a vedenia mesta hodnotím veľmi pozitívne, ak by som bol učiteľ tak, by som im dal na vysvedčení jednotku. Musím vyzdvihnúť najlepšiu trojkombináciu, ktorá sa osvedčila v mojom prípade pre rozvoj Fončordy, ale aj celého mesta. Jednoducho povedané, keď sa spojí primátor, poslanec a občan Banskej Bystrice do jedného celku, tak vznikajú skvelé veci, ktoré naše mesto i Fončordu posúvajú krok za krokom správnym smerom. Dôkazom toho sú vynikajúce výsledky za posledné 3 roky, ktoré Fončorda ale aj mesto Banská Bystrica dosiahli.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Neviem, či by som to takto nazval. Problémy boli aj budú stále. Základom Fončordy, ale aj celého mesta je kvalitná infraštuktúra, vzdelávanie – čiže školy, škôlky a na tom treba pracovať. Spolu s primátorom, vedením mesta a občanmi na nedostatkoch v týchto oblastiach pracujeme a snažíme sa ich postupne odstraňovať. Verím, že v tomto volebnom období sa nám to celkom darí aj vďaka dobrým hospodárskym výsledkom.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

V tomto roku mám toho dosť veľa naplánovaného a verím, že sa mi  podarí splniť všetky ciele, ktoré som si stanovil. Ako doteraz sa chcem naďalej venovať rozvoju Fončordy, ale zároveň chcem podporovať všetky užitočné projekty a nové investície, ktoré budú prínosom pre mesto Banská Bystrica. Ak to mám v krátkosti zhrnúť, tak chcem naďalej pokračovať v obnove poškodených chodníkov, ciest, schodov, zábradlí, detských ihrísk, športovísk a ďalších vecí, ktoré slúžia občanom nášho sídliska.

Fončorda potrebuje nové parkovacie miesta a pevne verím, že v tomto roku niekoľko vybudujeme. Som si vedomý, že sa nedá urobiť všetko naraz, obzvlášť  keď nás doháňa investičný deficit z 90. rokov, veľa vecí je tu starých a zničených. Jedno však viem, že postupnou každodennou prácou všetko zvládneme. Som toho názoru, že poslanec nemá sedieť na stoličke, ale musí pracovať a stretávať sa s ľuďmi v teréne. Potom sa riešia problémy oveľa rýchlejšie…

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Ak mám byť úprimný, tak som o tom zatiaľ nepremýšľal. V prvom rade to odkomunikujem s ľuďmi z Fončordy. Ak si to budú priať, tak pôjdem, ak nie,  prenechám miesto niekomu inému.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…