Na základe oslovenia poslancom MsZ za Sásovú – Rudlovú, Martinom Turčanom, som sa rozhodla prijať ponuku kandidovať v komunálnych voľbách na poslankyňu za VO Sásová – Rudlová. Za prejavenú dôveru a podporu by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. Má moje sympatie, pretože robí a zaujíma sa o náš volebný obvod, ale aj o celú Banskú Bystricu, a to nielen v období, keď sa zvolebnieva. Práce je však ešte stále veľa a ja by som so svojimi skúsenosťami rada pomohla.

_EG29018a
Dana Kyjanicová

Na sídlisku Sásová žijem už 25 rokov a čoraz viac snívam o kultivovanosti, slušnosti a poriadku medzi ľuďmi. Problémy, ktoré znepríjemňujú občanom život, sa nájdu vždy. Nestačí ich však len registrovať a zľahčovať, treba sa o ne zaujímať a nachádzať konštruktívne riešenia. Preto v prípade môjho zvolenia budem podporovať najmä to, čo náš život zlepší a snažiť sa o odstránenie všetkého, čo ho znepríjemňuje. Mojou snahou je riešiť hlavne problémy vo svojom obvode, pretože príležitostí pre zlepšenie života v Sásovej je stále dosť.

Za posledné obdobie sme si mohli všimnúť, že situácia v súvislosti s cestnými komunikáciami v Sásovej sa zlepšila. Prebiehajú úpravy chodníkov, pokladanie zámkovej dlažby, uskutočnila sa tiež nevyhnutná oprava cesty na Tatranskej ulici. Mnoho ciest, chodníkov a vchodov obytných domov však stále vyžaduje pozornosť a rekonštrukciu. Rada by som teda apelovala na pokračovanie v začatých prácach v Sásovej tak, aby sa kvalita života jej obyvateľov neustále zlepšovala. Tiež by som chcela prispieť k doriešeniu dlhodobého prob­lému s parkovacími miestami pre osobnú dopravu a zabezpečiť lepšiu údržbu komunikácií, najmä počas zimného obdobia.

S témou ciest a dopravy úzko súvisí aj otázka MHD. Keďže som zamestnanec ŽSR, táto oblasť mi nie je cudzia a vidím v nej príležitosti pre nápravu. Obyvateľom nášho sídliska by pomohlo zosúladenie mestskej hromadnej dopravy s príchodom a odchodom vlakov. Takisto je potrebné upraviť cestovný poriadok tak, aby mal určitú logiku a hlavne bol prispôsobený potrebám občanov.

Po rozhovore s obyvateľmi Sásovej som zistila, že v poslednom období veľa mladých rodín odišlo z toho sídliska bývať inam, čo nie je dobrý signál ani pre súčasný stav, ani pre budúci rozvoj tejto oblasti. Preto im chcem zabezpečiť príjemné miesta pre trávenie voľného času s deťmi. Aj keď v Sásovej máme niekoľko pekných a udržiavaných ihrísk, je to stále málo k pomeru počtu obyvateľov. Ich nedostatok vidím napríklad na uliciach Tatranská a Sitnianska a najmä tu sa naskytuje možnosť čerpať eurofondy a vybudovať moderné ihriská s hracími konzolami. Absencia priestranstiev pre voľno časové aktivity sa dotýka aj mládeže. Viac voľne dostupných športovísk by pomohlo k osožnému vyplneniu ich času po vyučovaní v školách. Pozornosť si zaslúži napríklad športovisko pri ZŠ Pieninská, ktoré priam volá po úprave a rekonštrukcii.

V neposlednom rade ma zaujíma aj otázka kultúry a Sásová v tejto oblasti ponúka vhodný priestor pre vytváranie podujatí a akcií, ktoré by život na sídlisku spríjemnili. Chýba nám vlastný malý amfiteáter, kde by sa hlavne počas letných mesiacov konali kultúrne podujatia, či už pre starších ľudí formou vystúpení dychovej a ľudovej hudby alebo pre mladšiu generáciu podujatiami zameranými priamo na ich vek. Príjemnou zmenou, ktorú by mnoho obyvateľov Sásovej uvítalo, je tiež vybudovanie tržnice pre domácich trhovníkov. Podporili by sme tak nielen domácu produkciu, ale zabezpečili všetkým neustály prístup k zdravým a čerstvým potravinám.

Milí Bystričania, milí obyvatelia Sásovej. Som jedna z Vás a záleží mi na tom, v akom prostredí žijeme. Podporím každý dobrý nápad, ktorý spríjemní naše okolie. Naše mesto má na viac a ako jeho obyvatelia si zaslúžime hlavne spokojný a kvalitný život bez zbytočných nepríjemností. Preto prosím všetkých spoluobčanov, aby neignorovali tieto voľby. Nájdite si tú chvíľu, porozmýšľajte, zapojte rozum a voľte v prospech správnej veci.