Protiepidemiologické opatrenia zastavili život aj v priestore, v ktorom to inak žije neustále. Centrum nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici sa už pripravuje na návrat svojich návštevníkov a divákov jednotlivých predstavení.

Bystrickú Záhradu zastihla koronakríza v roku osláv 10. výročia. Vynútená prestávka ale tunajších aktivistov a umelcov nezastavila v snažení ďalej zveľaďovať a rozvíjať banskobystrický ostrov nezávislého umenia. Práve naopak. “Namiesto rôznych podujatí náš program vypĺňajú malé stavebné úpravy a vylepšenia, ktoré nám finančné prostriedky dovolia,” hovoria zástupcovia CNK Záhrada.

“Desaťročie každodennej prevádzky si vyberá svoju daň a niektoré časti vybavenia je preto nevyhnutné rekonštruovať, opraviť alebo vymeniť. Za najakútnejšie považujeme čiastočnú úpravu divadelnej sály, rekonštrukciu podlahy kaviarne, výmenu technických dverí do divadelnej sály, výmenu premietacieho bannerového plátna za profesionálne, čiastočnú revitalizáciu exteriéru, dokúpenie potrebnej techniky, ktorú si neustále požičiavame a taktiež kúpu pódia do exteriéru pre veľmi populárne vonkajšie koncerty medzi jabloňami,” približujú ich najbližšie plány na ďalšie vylepšovanie priestoru v pasáži Benického.

S prosbou o podporu pri realizácii týchto krokov sa teraz obracajú na širokú verejnosť prostredníctvom crowdfundingového projektu na portáli hithit.com.

Prostredníctvom neho môže ktokoľvek prispieť ľubovoľným mikropríspevkom na podporu spomenutých cieľov Záhrady.

“Kultúrne centrum Záhrada v Banskej Bystrici potrebuje angažovanosť a podporu vás ľudí, nášho publika, návštevníkov a podporovateľov. Potrebujeme sa udržať životaschopnými, aby sme mohli naďalej napĺňať našu víziu. To je možné iba s vašou pomocou,” dodávajú zástupcovia CNK Záhrada v zdôvodnení žiadosti o verejnú podporu.