Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) pozýva všetkých športových nadšencov v sobotu 24.9.2011 do parku pod Pamätníkom SNP, kde sa uskutoční už piaty ročník podujatia Cyklofest 2011. Cieľom tohto podujatia je priblížiť možnosti a výhody nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici a poskytnúť ľuďom príležitosť bezpečne si zabicyklovať v dvoch pelotónoch po meste. Jeden bude v dĺžke približne 28 km a druhý, pre menších a menej zdatných cyklistov, v dĺžke 4 km. Registrácia účastníkov pelotónu bude od 9:30 a štart je o 10:00.

Program je ale pripravený nielen pre tých, ktorí si chcú a môžu zašportovať. V parku pod Pamätníkom SNP si deti budú môcť zasúťažiť v rôznych zábavných disciplínach, keďže Škola u Filipa si pre ne pripravila športový deň. Svoje umenie na exhibičných vystúpeniach predvedú tiež skateri, parkouristi, freerunneri a akrobati na bicykloch, ktorí týmto spôsobom odprezentujú svoje alternatívy nemotorovej dopravy. Popri tom všetkom sa dozviete ako, prečo a na čom sa bicykluje v Holandsku. Táto krajina je pre členov OCI BB veľkým vzorom a zdrojom nekonečného množstva inšpirácií, hlavne v oblasti bicyklovania sa a vytvárania podmienok pre alternatívny spôsob dopravy. Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva je aj jedeným  zo sponzorov tohto podujatia.

Počas dňa bude odprezentovaný aj koncept Generelu – nemotorovej dopravy, ktorý je podkladovým materiálom pre budúce cyklotrasy v meste. Dokument je tvorený expertnou skupinou v rámci projektu „Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica a jej okolia“, ktorý finančne podporila organizácia UNDP. Tí, ktorí majú záujem, môžu priamo na mieste tento plán vidieť, konzultovať a pripomienkovať so spracovateľom a členmi expertnej skupiny.

V závere podujatia, ako už tradične, bude vyžrebovaná tombola. Vyhrať zaujímavé “cykloceny“ bude môcť každý, kto sa zúčastní pelotónov. Vylosovaný bude aj jeden z tých, ktorí sa v januári tohto roku zapojil do ankety „Pomôžete nám vytvoriť cyklochodníky v Banskej Bystrici?“. Čaká na neho hlavná cena a tou je bicykel.

Trasa malého pelotónu (cca 4 km):

Štart bude v parku pod Pamätníkom pri vlajkosláve – smer ponad zmrzlinu – Františka Švantnera – doprava Národnou – Námestie SNP – Dolná ulica – doprava ul. J. Kráľa – Hurbanova ulica (poza Mestský park) – Martina Hatalu – doprava – Tajovského ul. – Strieborné Námestie – Horná Strieborná – Námestie SNP – Horná až po Prior – doprava Kukučínova – doprava Robotnícka – doľava na ČSA – smer do parku pod Pamätníkom (cieľ pri vlajkosláve)

Trasa veľkého pelotónu (cca 28 km):

Štart (spolu s malým pelotónom) v parku pod Pamätníkom pri vlajkosláve – smer ponad zmrzlinu – Františka Švantnera – doprava hore Národnou – Námestie SNP – Dolná ulica – rovno na malý kruhový – veľký kruhový – smer Nám. Ľ. Štúra – Poľná – Stupy – Malachov – Malachov vyšný koniec – pod Horné Pršany – Horné Pršany farma – Rakytovce – Kremnička – Sládkovičova – veľký kruhový – malý kruhový- Nám. H. Vajanského – Kuzmányho ulica do Kapitulskej ul. – doprava a ponad zmrzlinu – do Parku pod Pamätníkom – (cieľ pri vlajkosláve)

Toto podujatie môže byť realizované najmä vďaka podpore Nadácie Ekopolis, mesta Banská Bystrica, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku, UNDP a množstvu dobrovoľníkov.

Viac informácií sa môžete priebežne dozvedieť na stránke www.facebook.com/ocibb