Už o niekoľko dní vypukne na Slovensku najväčší cyklistický sviatok. Súčasťou 64. ročníka  medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska bude aj Banská Bystrica. V súvislosti s podujatím budú prijaté aj nevyhnutné dopravné obmedzenia.

Cyklisti budú súťažiť o cenné body a dresy od 16. do 19. septembra. Svoju púť odštartujú v Žiline, pokračovať budú cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a ukončia ju v Skalici. Účasť potvrdili všetky avizované svetové celky, takže fanúšikovia cyklistiky sa i tento rok môžu tešiť na kvalitný cyklistický zážitok. Vzhľadom na druhú vlnu pandémie koronavírusu však budú počas pretekov platiť prísne hygienické pravidlá.

Organizátori v spolupráci s partnermi pripravili viaceré opatrenia. Aj keď pre kolíziu s termínom tohtoročného Tour de France musia slovenskí fanúšikovia oželieť účasť Petra Sagana a ďalších skvelých jazdcov, i tentokrát sa na slovenských cestách predstavia jazdci svetovej kvality. Čaká ich  trať v celkovej dĺžke 672,5 kilometra cez 125 miest a obcí, počas ktorej sa cyklisti potrápia s 20 vrchárskymi a 10 rýchlostnými prémiami.

Každé etapové preteky majú v programe tzv. kráľovskú etapu, ktorá je spomedzi všetkých previerok najnáročnejšia. V rámci 2. etapy zamieria cyklisti  zo Žiliny do Banskej Bystrice. Na 207 kilometrovej etape druhého dňa na ceste zo Žiliny cez Považie, Strážovské vrchy a popri fatranských kopcoch smerom do srdca Slovenska, čaká pelotón až 10 horských prémií a 3 rýchlostné prémie.

Cyklistov pozdravíme na Námestí SNP v Banskej Bystrici 17. a 18. septembra

Cieľ kráľovskej etapy bude tradične na banskobystrickom Námestí SNP vo štvrtok 17. septembra v popoludňajších hodinách približne medzi 15:45 hod. a 16:30 hod. Pelotón sa však na území mesta a v jeho blízkom okolí objaví už okolo 15:20 hod. na trase od Harmanca cez Jakub, Medený Hámor a Strieborné námestie s prejazdom cez Námestie SNP. Popoludnie bude divákom aj cyklistom spríjemňovať kapela Hudba z Marsu. Cyklisti následne budú pokračovať po Hornej a Komenského ulici a absolvujú  okruh vedúci cez Karlovo ponad sídlisko Rudlová – Sásová, obce Nemce a Kynceľová. Do centra mesta sa vrátia po ceste I/66 na Hušták a Dolnou ulicou sa dostanú do cieľa etapy na Námestí SNP. Na ďalší deň, v piatok 18. septembra, preteky pokračujú 3. etapou z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom, ktorej slávnostný štart je naplánovaný na Námestí SNP o 11:30 hod.

Dopravné obmedzenia

V súvislosti s podujatím budú prijaté aj nevyhnutné dopravné obmedzenia zaisťujúce bezpečnosť pretekárov, sprievodného konvoja a návštevníkov podujatia. Preto je potrebné počítať s priebežným uzatváraním komunikácií na trase pretekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru SR a s dlhodobejším uzatvorením niektorých ulíc a parkovísk v centre mesta.

Pre parkovanie vozidiel organizátorov bude vo štvrtok, 17. septembra až do štartu piatkovej etapy vymedzená parkovacia plocha na Nám. Š. Moysesa (pred Barbakanom). Sprievodné vozidlá a tímové autobusy budú na parkovanie využívať parkovisko na Štefánikovom nábreží (býv. OVS)., Kapitulskú ulicu a  Cikkerovu ulicu. Do Kapitulskej ulice bude vo štvrtok a v piatok dopoludnia umožnený vjazd len dopravnej obsluhe a vozidlám na parkoviská resp. do garáží mimo verejných parkovacích miest. Na Cikkerovej ulici bude v tomto čase zakázané státie vozidiel po ľavej strane komunikácie. Rovnako bude parkovanie vylúčené vo štvrtok, 17. septembra až do ukončenia etapy na úseku Hornej ulice od Nám. Š. Moysesa po križovatku s Komenského ulicou.

Priebežným uzatváraním komunikácií príslušníkmi Policajného zboru SR pred prejazdom pelotónu bude dotknutá aj prevádzka prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, preto je potrebné počítať so zdržaním/meškaním spojov v závislosti od toho, ako je ich trasa dotknutá prejazdom pelotónu.

Organizátori aj v súvislosti s kolíziami pretekárov s nedisciplinovanými vodičmi, ktoré sa vyskytli v uplynulých týždňoch na pretekoch v zahraničí, apelujú na motoristov, aby boli zhovievaví, rešpektovali pokyny príslušníkov štátnej polície, mestskej polície a usporiadateľov a nevychádzali vozidlami na trať z vedľajších komunikácií a priľahlých nehnuteľností (vjazdov) v čase medzi „uzatvorením“ a „otvorením“ trate políciou. Celá organizácia bude prebiehať v zmysle rešpektovania aktuálnych opatrení vlády SR a hlavného hygienika na zabránenie šírenia vírusu COVID-19, ako aj usmernení medzinárodnej cyklistickej únie UCI.