Banskobystrickí colníci sa v rámci intenzívnych kontrolných akcií zacielených na elektronické registračné pokladnice zamerali aj na Radvanský jarmok a Salamandrové dni, ktoré sa v našom regióne uskutočnili uplynulý týždeň. O nepoučiteľnosti obchodníkov svedčia opakujúce sa porušenia zákona a udelené pokuty. 

Radvanský jarmok 2013, atmosféra jarmoku, Banska Bystrica, 12.9.2013Banskobystrickí colníci uplynulý týždeň preverili dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach u predajcov v stánkoch na tradičných regionálnych podujatiach ako sú Radvanský jarmok v Banskej Bystrici a Salamandrové dni v Banskej Štiavnici. Kontroly boli zamerané na vystavovanie pokladničných blokov, či zaevidovanie prijatej hotovostnej platby v pokladnici.

Z vykonaných kontrolných nákupov bolo porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice odhalené v jedenástich prípadoch, šesť pokút bolo uložených v Banskej Bystrici a päť v Banskej Štiavnici. U jedného z podnikateľov zistili opakované porušenie zákona. Podobného deliktu dopustil už po tretí krát. Obchodníci pritom v prípade opakovaných porušení riskujú nielen znásobujúcu sa pokutu, ktorá začína na sume 330 eur, ale aj zrušenie živnosti.

Colný úrad Banská Bystrica za uvedené porušenia právnych predpisov uložil obchodníkom pokutu v súhrnnej výške až 4 420 eur.

Medzi najčastejšie porušenia zistené pri kontrolách v oblasti ERP patria nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu, vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona (napr. zovšeobecňujúce označenie predávaného tovaru).