„Som rada, že môžem na vlastné oči vidieť, ako sa finančné prostriedky z našich grantových mechanizmov v praxi využívajú na dobré ciele,“ povedala veľvyslankyňa Nórska na margo neziskových organizácií v Banskej Bystrici.

V stredu privítal primátor Peter Gogola zahraničnú návštevu, veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen. Tá sa okrem iného stretla aj s predstaviteľmi občianskeho združenia Návrat, ktoré  z časti získava prostriedky aj z Nórskeho finančného mechanizmu.  „Som rada, že môžem na vlastné oči vidieť, ako sa finančné prostriedky z našich grantových mechanizmov v praxi využívajú na dobré ciele,“ povedala veľvyslankyňa aj na margo OZ Návrat, ktoré sa venuje podpore náhradných rodín, ale taktiež poskytuje odborné poradenstvo pre rodiny s vážnymi problémami.

V roku 2010 vyhľadalo odbornú pomoc združenia okolo 165 rodín z mesta, viac než pätinu z nich OZ Návrat opakovane navštívili v domácom prostredí, čím sme urobili naše služby pre nich dostupnejšie. A čím žili tieto rodiny resp. čo v roku 2010 ohrozovalo detstvo banskobystrických detí?

–          alkohol v rodine (prichádzali príbuzní i priamo dotknuté osoby, chceli poradenstvo, informácie o možnostiach liečby, psychologickú podporu pri abstinencii, pomoc pri záchrane rodiny)

–          drogy a gamblerstvo v rodine (prichádzali rodičia s obavami o svoje deti, prípadne o bezpečie detí vlastných detí, uchádzali sa o priamu psychologickú pomoc, konkrétne rady a právnu pomoc)

–          nedostatok finančných zdrojov a chudoba (prichádzali matky s deťmi prevažne dlhodobo žijúce v chudobe, ale aj tehotné ženy, či budúci otcovia, uchádzali sa o priamu finančnú podporu, materiálnu pomoc, kontakty na miesta pomoci, ale aj možnosť porozprávať sa)

–          nezamestnanosť (prichádzali rodičia dlhodobo nezamestnaní, uchádzali sa o možnosť telefonovať, pomoc s nájdením práce prostredníctvom internetu a pod)

–          násilie v rodine (prichádzali manželky, staré mamy , uchádzali sa  o rady v oblasti ochrany  vlastného bezpečia a bezpečia detí),

–          kontakty s deťmi, ktoré boli odňaté, prípadne boli zverené do výchovy druhému rodičovi (prichádzali rodičia, ktorým boli odňaté deti alebo po rozvode stratili s nimi kontakt, uchádzali sa o poradenstvo a pomoc s nadviazaním kontaktov, o možnosť mať kontakt s deťmi v našich priestoroch, s našou pomocou, prípadne o možnosť „vrátenia“ detí do ich starostlivosti)

–          nedostatok záujmu a času zo strany rodičov (prichádzali deti tráviace veľa času „na ulici“, uchádzali sa o jedlo, teplo, záujem, možnosť hry a zmysluplného trávenia voľného času)

–          samota, zúfalstvo, nedostatok porozumenia a úspechov v domácom i rovesníckom prostredí (prichádzali dospievajúci, ktorí si nerozumeli so svojimi rodičmi alebo neboli s nimi vôbec v kontakte, mali ťažkosti v škole, trápili sa prvými láskami, uchádzali sa o rozhovory, vypočutie, individuálny kontakt)

–          ťažkosti vo výchove detí (prichádzali rodičia a opatrovatelia detí v puberte a adolescencii,  rodičia s deťmi so špecifickými potrebami a rodičia v porozvodových situáciách, uchádzali sa o odborné rady, o možnosť vyrozprávať sa, individuálnu psychologickú podporu a pomoc, špecializované služby pre deti, sprevádzanie ťažkými situáciami a možnosťami zlepšenia vzájomných vzťahov)

–          nevysporiadané právne a finančné situácie rodičov k deťom (prichádzali osamelé matky vychovávajúce deti, ktorých otcovia neplatili výživné, uchádzali sa o pomoc pri spísaní návrhu na exekučné konanie, ale aj o materiálnu či priamu finančnú pomoc)

–          konflikty v rodine (prichádzali občania bývajúci s príbuznými, ktorí nevedia nájsť cesty pre zlepšenie vzájomných vzťahov, uchádzali sa o možnosti riešenia svojich situácií a o možnosť porozprávať

–          partnerské ťažkosti a strata kontaktov s deťmi (prichádzali muži, ktorých opustili alebo opúšťali manželky a bránia im v kontaktoch s deťmi, uchádzali sa o pomoc pri nadväzovaní kontaktov s deťmi, o rady v oblasti zlepšenia komunikácie s partnerkami)

–          profesionálne rodičovstvo a náhradná rodinná starostlivosť (prichádzali občania, ktorí sa chceli stať profesionálnymi rodičmi, ale aj občania, ktorí sa starali o deti svojich príbuzných , alebo sa chceli postarať o cudzie deti, uchádzali sa o konkrétne rady ako na to, prípadne ako  si poradiť s rôznymi právnymi  a výchovnými situáciami, ale aj ako zlepšiť vzťahy s prijatými deťmi)

–          problémy v iných rodinách ( prichádzali občania rôzneho veku, ktorých trápili rodinné situácie ich známych alebo rodiny v ich blízkosti, uchádzali sa o rady ako im môžu pomôcť, čo pre nich môžeme urobiť my alebo kde všade sú miesta pomoci v rôznych problémoch)