Niekedy ma chytia sny o spoločnosti s prioritami, ktoré by neboli postavené na hlavu. Hlavne my Slováci a postkomunistické krajiny sme v tomto experti. Zoberte si, že dávame neuveriteľné verejné zdroje do byrokratického systému, budovania ozbrojených síl, hypermoderných stavieb a čo ja viem čoho ešte. Teda viem, niekomu aj do vrecka.  A na druhej strane nemocnice, v ktorých sa narodíme, ktoré by nás mali liečiť a zachraňovať sa rozpadajú. Veda, ktorá by nám mala pomáhať u nás existuje viac štatisticky a papierovo, ako prakticky. No a školstvo… Odhliadnuc od základného  a čiastočne stredného je všetko ďalšie len o presedení rokov a neskôr čakaní na pomaly už devalvované tituly. No a potom reálne máme sprostý národ, do ktorého životného pohodlia treba dookola investovať.

Blog šéfredaktora BBonline.sk Filipa Roháčeka

Vzdelanie zanedbávame preto, pretože vidíme, že stále to šikovní ľudia vedia aj sami dotiahnuť do akéhosi priemeru. Bublina sa nafukuje, všetko melie z posledného, ale podstatné je, že melie, a teda nič viac nepotrebuje.

V tomto duchu sa, tento krát pre zmenu mestská samospráva, rozhodla ešte viac nafúknuť bublinu centier voľného času v meste, najviac samozrejme tých súkromných. Teda tie ešte mali aspoň dosť síl povedať to svetu. Zaujímavé pri tom je, že vláda nedávno naopak dotáciu mestám určenú pre centrá voľného času zvýšila. Šetrenie sa ale týka všetkých škôl, školských klubov a iných školských zariadení.

Poďme ale na príklad Centier voľného času (CVČ) a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Banská Bystrica pre rok 2011 upravujúceho spomenuté dotácie, o ktorom budú mestskí poslanci rozhodovať v utorok. Vo všeobecnosti platí tabuľka, v ktorej dostávajú štátne, respektíve mestské školy a školské zariadenia vyššiu dotáciu na mzdy a prevádzku za jedno dieťa, ako cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia. O tejto téme sa polemiky vedú už dlhšie.

Problémom je, že mesto si v podstate každé dieťa cení inak.

V praxi dostane na jedného žiaka mestské, respektíve štátne CVČ 94 eur a súkromné 83 eur. Zaujímavejší je pri tom ešte fakt, že sa reálne jedná len o 55, respektíve 48 percent z celkovej dotácie, ktorú mesto na deti od štátu dostane z podielových daní. Podľa podkladov zástupcov súkromných centier mesto dostane od štátu na všetky deti v Banskej Bystrici 7 694 745 eur, ale na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  rozdelí  len 6 783 622 eur.

Obľúbenou výhovorkou samosprávy obhajujúcou rozdielne vnímanie štátnych, respektíve mestských a súkromných inštitúcií tohto druhu je možnosť hľadania súkromných zdrojov aj zo strany sponzorov. Z titulu človeka, ktorý má skúsenosti tak zo spolupráce s mestským CVČ, ako aj súkromným centrom voľného času, by som týmto ľuďom odporučil sadnúť si na stoličku riaditeľa súkromného centra a pokúsiť sa o to….

ilustračné foto: relaxacik.sk

Súkromné centrá voľného času si v prvom rade netreba predstavovať ako tvrdo ekonomicky hospodáriace firmy. Aj súkromné centrá sa snažili poskytovať svoje služby čo najpriaznivejšie pre rodičov a hlavne podľa možností s lepším vybavením, ako štátne inštitúcie. Ja osobne som pracoval v centre, ktoré bolo zriadené rodičovským združením pri Základnej škole. Rodičia chceli pre svoje deti kvalitné a pestré voľnočasové aktivity, zabezpečenie podujatí, prioritne na škole, ale v rámci prevádzky aj na iných či už základných alebo materských školách, či pokrytie činnosti športových klubov.

A tu sa dostávame aj k základnému rozdielu mestského CVČ a súkromných centier. Zatiaľ čo to mestské sídli v mestskej budove, a teda okrem energií a iných podobných nákladov môže veľkú časť svojho normatívu venovať práve na zamestnancov, vybavenie a činnosť. Súkromné centrá musia veľmi veľkú časť svojich príjmov dať za prenájom priestorov, v ktorých svoju činnosť vykonávajú. Až potom môžu rozmýšľať nad platmi pre zamestnancov a zabezpečovaním činnosti.

Okrem vzdelávacích poukazov a 2% z daní už centrám zostáva snáď len jediný možný  príjem, a to zo zápisného. Súkromné centrá v našom meste tvrdia, že po prijatí spomenutého VZN, by ich v budúcom školskom roku museli mimoriadne zdvihnúť, respektíve ukončiť svoju činnosť.  Asi je každému jasné, že ročné zápisné 5, respektíve 30 a viac eur si konkurovať nemôže.

Problém je ale inde. Pred vznikom súkromných centier pred niekoľkými rokmi záujem o krúžkovú činnosť rapídne upadal, vrcholila prvotná eufória počítačovej doby.  Súkromné centrá voľného času prišli so širšou ponukou, bližšie k deťom. V súčasnosti navštevuje všetky CVČ v meste 3280 detí, z toho súkromné centrá 2680 detí, z ktorých, dovolím si tvrdiť, by veľmi veľké percento po zatvorení súkromných centier neprešlo pod krúžky mestskej inštitúcie. Týmto deťom by jednoducho zostali opäť len počítače, v horšom prípade ulica a… Otázka či hnať súkromné centrá do krajností, je preto viac ako na mieste.

Aktualizácia 29.03.2011 – Mestskí poslanci schváli dotácie podľa pôvodného návrhu, činnosť súkromných centier je teda značne ohrozená.

Prečítajte si staršie vydania Tak banskobystricky…
Prečítajte si profil autora tu…