Spolu s predstavením Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici dávame do pozornosti jeho (prevažne) decembrové novinky – 2 premiéry, 1 predpremiéru, teatrologickú konferenciu a informáciu o interných workshopoch na tunajšej Fakulte dramatických umení Akadémie umení (FDU AU).

Študentské divadlo na pôde banskobystrickej umeleckej vysokej školy pod týmto názvom vzniklo v októbri minulého roka. Jeho cieľom je poskytnúť priestor na prezentáciu predovšetkým študentom herectva všetkých ročníkov FDU AU, na jeho činnosti sa však podieľajú aj pedagógovia fakulty a študenti réžie a dramaturgie. Divadelné predstavenia sa konajú väčšinou v jednom z týchto troch priestorov: v Divadelnom štúdiu v sídle fakulty, v Evanjelickom spolku a v štúdiu D44 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, v ktorom sa hrávajú monodrámy. Divadlo spolupracuje aj s ďalšími banskobystrickými divadelnými scénami, ich zatiaľ najväčším spoločným projektom bola nedávna Noc divadiel. FDU AU organizuje aj medzinárodnú, medziodborovú prehliadku študentskej tvorby európskych umeleckých vysokých škôl Artorium.

V decembri čakajú divadlo dve premiéry a jedna predpremiéra. Prvú novonaštudovanú hru Jozefa Podhradského Holuby a Šulek môžu diváci vidieť už dnes o 18:30 hod v Sále Evanjelického spolku. Premiéra drámy Júliusa Barča-Ivana Dvaja je naplánovaná na 8. decembra 2010. Posledným predstavením tohto roku bude 20. decembra predpremiéra autorskej hry pedagogičky FDU AKU Kataríny Mišíkovej Mandle.

Ďalším podujatím organizovaným Fakultou dramatických umení AKU v tomto mesiaci je konferencia pod názvom Má (mať) divadlo zmysel?, ktorá je VII. ročníkom cyklu medzinárodných teatrologických konferencií DNES A TU venovaných pamiatke banskobystrického rodáka, spisovateľa, dramatika a teatrológa Petra Karvaša. Ako uviedla manažérka Divadla AKU Adriana Cieślaková, na konferencii 3.-4. decembra vystúpia napr. estetik a spisovateľ Oliver Bakoš, rektor AU Matúš Oľha, riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave Dagmar Podmaková, Naďa Lindovská z Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, teatrológ, dramaturg, prekladateľ a publicista Anton Kret, či vedecký tajomník konferencie Andrej Maťašík. Zo zahraničných prednášajúcich možno spomenúť Annu Kuligowu-Korzeniewsku z Poľska, Jana Vedrala a Jozefa Vinařa z Česka, Denisa Poniža zo Slovinska a Vesnu Krčmar zo Srbska.

V tomto semestri ponúkla FDU AU pre svojich študentov aj interné workshopy. Speváčka a herečka Lucia Lužinská a hudobník Boris Čellár sa vo svojej tvorivej dielni venovali najmä hlasovému prejavu, Pavel Štourač z českého Divadla Continuo a Jana Pilátová z pražskej Divadelnej fakulty Akadémie múzických umění alternatívnym technikám hereckého prejavu. V tomto období je na fakulte Jozef Vinař z Prahy, ktorý povedie prevažne teoretický workshop. FDU ešte v tomto roku navštívi aj poľský režisér Leszek Mąndzik.

Decembrový program divadla nájdete tu. Vstupné na jednotlivé predstavenia je dobrovoľné.