Časy, keď sme si všetko dôležité ukladali do hlavy či na papier, sú už dávno preč. Odkedy vymysleli počítače, naša pamäť sa presťahovala do nich. Tak, ako si chránime hlavy, mali by sme dbať aj o bezpečnosť počítačovej pamäte.

computer disc ccDnes je už samozrejmé, že firmy, podnikatelia a vlastne takmer všetci pracujeme vo svojich počítačoch a mobilných zariadeniach s údajmi a dátami. Mnohí si však dôležitosť týchto dát uvedomíme až vtedy, keď o ne prídeme. Pritom k strate dát, firemných ale aj osobných údajov, napríklad fotografií a videí z dovoleniek, môže dôjsť veľmi rýchlo a bez varovania.

Najmä v prípadoch dôležitých firemných dát je počítačová bezpečnosť nutná. Predchádza počítačovým útokom a zaisťuje bezpečnú prevádzku, čím obmedzuje pravdepodobnosť výskytu rizík. Týka sa nielen koncových zariadení ako sú osobné počítače či mobilné zariadenia, ale aj ostatných častí IT infraštruktúry, najmä serverov a počítačovej siete.

V banskobystrickej spoločnosti BB-IT, s. r. o., rozdeľujú nebezpečenstvo straty dát do dvoch základných kategórií – strata dát zavinená hardwarovým zlyhaním zariadenia (či už je to PC alebo iné) a strata dát zavinená vírusovým napadnutím zariadenia.

banerPrevenciu pred stratou údajov spoločnosť poskytuje viacerými spôsobmi. V prvom rade je to profesionálne, dôkladné a pravidelné zálohovanie dát a potom tiež ochrana zariadení kvalitným svetovo uznávaným antivírusovým programom.

Mnoho, hlavne malých firiem, živnostníkov a účtovníkov nekladie dôraz na ochranu svojich dát, pritom sú pre podnikanie jednou z najdôležitejších vecí. Neraz prídu o svoje dáta, pretože „odišiel disk“ v počítači, alebo ich zašifroval vírus. Vo väčšine prípadov sa tieto dáta síce dajú zachrániť, náklady na ich obnovu však dosiahnu niekoľkonásobné náklady ročnej prevencie proti nečakanej strate.

Preto nenechávajte svoje dáta nezabezpečené a nezálohované!

Spoločnosť BB-IT môžete navštíviť počas pracovných dní od 8. do 16. hod. (Na Karlove 25, Banská Bystrica, info@bbit.sk, +421 948 204 586). Odborní IT pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami vám ochotne poradia, ako si zabezpečiť ochranu počítačovej pamäte.