Vo štvrtok 31. mája 2012, pod záštitou UNICEF– Linka detskej istoty,  prekonali slovenské deti svoj rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku (30 480). Tohto roku sa do čítania zapojilo 35 542 detí.To všetko v rámci 5. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“

Aj vďaka deťom banskobystrických škôl, ktorí sa už po piatykrát zapojili do Detského čitateľského maratónu, máme nový rekord. Verejná knižnica Mikuláša Kováča ho realizovala v piatich svojich pobočkách. Spolu sa tu vystriedalo 464 žiakov zo ZŠ Tatranská, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sitnianska, školský klub detí Pieninská, ZŠ Radvaň, ZŠ Okružná, SZŠ Narnia, SZŠ Dráčik, Gymnázium Mikuláša Kováča, ZŠ Spojová, ZŠ Podlavice, ZŠ Štefana Moysesa, ZŠ Bakossova. Každý žiak prečítal jednu stranu z knihy Marty Hlušíkovej: Čo baby nedokážu a z knihy Romana Brata: Mordovisko. Účasť na podujatí dokumentujú ich podpisy na diplome o najčítanejší detský maratón.