Šesť mesiacov posielali svoje hlasy čitatelia Radničných novín významným osobnostiam, ktoré žili, tvorili, pomáhali a preslávili Banskú Bystricu na Slovensku či v zahraničí. Do redakcie prišlo viac ako 150 návrhov, z ktorých podľa počtu hlasov napokon vzišla  finálová dvadsiatka. Najväčšej popularite medzi Bystričanmi sa teší známy slovenský maliar Dominik Skutecký (1849 – 1921), lekár Daniel Petelen (1904 – 1969) a polyhistor Matej Bel (1684 – 1749).

Anketa pod názvom Bel, Hudec, Skutecký alebo niekto iný? bola od februára t.r. pravidelne uverejňovaná v mestských Radničných novinách. Rozhodnúť v nej o najvýznamnejších osobnostiach mohol každý, kto do redakcie v stanovenom termíne osobne, e-mailom alebo poštou doručil svoj návrh na minimálne jednu a maximálne dvadsať významných, nežijúcich osobností, ktoré preslávili Banskú Bystricu.

„Dvadsať najvýznamnejších banskobystrických osobností vynikalo v umení, vede, ekológii, architektúre, zdravotníctve a ďalších oblastiach, no rovnako disponovalo morálnym rozmerom. A práve vzácna kombinácia talentu a ľudskosti môže byť pre nás inšpiráciou hodnou nasledovania,“  povedal na margo výsledkov súťaže banskobystrický primátor Peter Gogola.

Dominik Skutecký (*-14.02.1849 Gajary †-13.03.1921 Banská Bystrica)

Hlasy čitateľov sú dôkazom toho, že najobľúbenejšou banskobystrickou osobnosťou sa stal slovenský maliar Dominik Skutecký.  Okrem výtvarného umenia čitatelia ocenili aj majstrov hudobnej múzy, ku ktorým bezpochyby patria Viliam Figuš Bystrý či Ján Cikker. Náklonnosť hlasujúcich získali  aj skutoční majstri slova, ku ktorým patria také zvučné mená ako Jozef Gregor Tajovský, Andrej Sládkovič, Ján Botto či Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský, ktorý bol povolaním lekár. Ďalším lekárom, tentokrát z odboru chirurgie,  bol Daniel Petelen.  Jeho meno sa spája rovnako so slovenským zdravotníctvom ako aj s obdobím Slovenského národného povstania. V tomto období pôsobili aj ďalší traja ľudia – Ján Golian,  Rudolf Viest a Ladislav Sára.

Čitatelia navrhovali známych ľudí z dávnej i nedávnej histórie. Medzi dvadsať osobností patrí priekopník slovenského osvietenstva –  polyhistor Matej Bel, ktorého menom sa pýši aj tunajšia univerzita, rovnako ako bábkoherec Anton Anderle, ktorý nás opustil pred tromi rokmi.  V rebríčku nechýbajú ani ľudia, ktorí svoj život zasvätili vede a technike, stačí spomenúť slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša. Svojimi patentmi získal uznanie doma i v zahraničí. S architektúrou sa spája meno Ladislava Hudeca, muža, ktorý zmenil tvár Šanghaja. Ochrana a zveľaďovanie lesov v okolí Hrona bolo zase celoživotným poslaním lesníka Jozefa Dekreta Matejovie. Obetavú prácu na národnom poli možno pripísať Štefanovi Moysesovi a Karolovi Kuzmánymu. Medzi dvadsiatku najlepších právom patrí aj slovenský literárny vedec a kritik Alexander Matuška, ako aj jediná zástupkyňa nežnejšieho pohlavia – slovenská spisovateľka a redaktorka Terézia Vansová. Tesne za dvadsiatkou osobností, na 21. mieste, zostala ďalšia dáma, nedávno zosnulá poetka a autorka rozprávok pre deti Zlata Solivajsová, ale aj iní známi ľudia, akými boli podnikateľ Ján Thurzo či filmový režisér a herec Paľo Bielik, ktorý stvárnil legendárneho Jánošíka.

Konečné poradie: