Výber spoločnosti, ktorá bude ďalej spravovať mestský informačný systém a osádzať tak reklamné tabule napríklad na stĺpy verejného osvetlenia, sa ťahá už od leta a definitívny výsledok je v nedohľadne.

Verejné obchodné súťaže síce samosprávam zabezpečujú transparentnosť výberu zmluvných partnerov, ale spôsobujú zároveň množstvo problémov. Veľká časť z nich končí námietkami uchádzačov alebo súdnymi spormi. A presne to hrozí mestu aj v prípade súťaže na nájomcu mestského informačného systému.

informacny system tabule banska bystricaPôvodnú súťaž napadol neúspešný uchádzač, podľa ktorého nebolo v posledných sekundách elektronickej aukcie technicky možné zvýšiť ponuku. To neskôr dementovala spoločnosť, ktorá e-aukciu pre mesto zabezpečovala. Neúspešný záujemca, firma VEGO MARKETING, však celkovo upozornila na až štyri nedostatky a v prípade schválenia výsledkov súťaže sa chcela obrátiť na súd. V súťaži bol úspešný doterajší prevádzkovateľ informačného systému, spoločnosť BB EXPO. Ten už medzičasom predĺžil zmluvu na stĺpy trolejového vedenia s Dopravným podnikom mesta a priamo samospráve za prenájom stĺpy v jeho vlastníctve ponúka sumu 58-tisíc eur.

Septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) schválilo návrh Ladislava Topoľského (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS), ktorý akceptoval výsledok súťaže a víťaza BB EXPO. Primátor Peter Gogola sa po konzultácii s právnikmi mestského úradu rozhodol uznesenie nepodpísať.

Poslanecká väčšina si za svojím rozhodnutím stála aj na októbrovom zasadnutí MsZ, lenže neprelomila primátorove veto. Nezávislý poslanec Igor Kašper síce navrhol akceptovanie výsledkov súťaže, ale novým návrhom.

MsZTen primátor opätovne, na odporučenie právnikov, neakceptoval. Navyše poslanci podľa neho majú právomoc schvaľovať až finálnu zmluvu, ktorú s víťazom súťaže, na základe potvrdenia komisiou, mesto bude chcieť uzatvoriť. Členov mestskej rady o tom informoval na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí.

Prítomní poslanci, naprieč politickým spektrom, sa pre zabezpečenie právnej istoty zhodli na potrebe zrušenia pôvodnej súťaže. Z odporučenia súťažnej komisie vyplynulo, že mesto by malo pripraviť novú verejnú obchodnú súťaž. „Podmienky by boli odkonzultované s prevádzkovateľom e-aukcie, aby nedošlo k administratívnym chybám. Súťaž by začínala na sume 58 tisíc eur, pre účasť v nej by bola potrebná zábezpeka. Niektorí využili slabiny súťaže, toto je to na vyčistenie stola, ukáže sa, kto je seriózny,“ vysvetlil člen Mestskej rady Pavol Katreniak (BBA). Ten podobný návrh pritom predložil už na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, no ten nebol akceptovaný.

V zasadačke zostalo ticho

Mesto sa za určitých okolností môže dostať do patovej situácie. Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí Mestskej rady totiž Dušan Kováč, konateľ spoločnosti BB EXPO, deklaroval, že jeho firma sa do prípadnej novej súťaže nezapojí a bude trvať na potvrdení výsledkov prvej súťaže. Toto konštatovanie vyvolalo niekoľko sekúnd trvajúce ticho na zasadnutí rady.

Na predchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí MsR v septembri ale Peter Vozár, majiteľ spoločnosti VEGO MARKETING povedal, že jeho spoločnosť v prípade vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže ponúkne vyššiu sumu za prenájom mestského informačného systému, než víťaz pôvodnej súťaže.  Vozár bol v čase posledných komunálnych volieb okresným predsedom strany MOST-HÍD, ktorá vo voľbách podporovala primátora Petra Gogolu.

info system tabule 2Podľa vyjadrení účastníkov mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady, je teraz pravdepodobný scenár, kedy mesto úplne zruší prvú súťaž a pred poslancov predloží návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže.

Členovia Mestskej rady ale nevylúčili ani možnosť, že návrh úradu nepodporia a navrhnú pripraviť priamy nájom mestského informačného systému spoločnosti BB EXPO. „Keď je tu firma, ktorú ako Bystričania dlho poznáme a dala dobrú cenovú ponuku, je môj názor taký, že by sa malo nájsť legislatívne riešenie, ako to uzavrieť,“ povedal nezávislý poslanec Milan Smädo.