Prednáška sa uskutoční v rámci predmetov Local studies a Aktuálne otázky v aule na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici. J.E. Lin Lin navštívi UMB v utorok 15. marca 2016 o 12.15 hod.

pozvánkaPrednášku Jeho excelencie veľvyslanca Čínskej republiky v SR v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov zabezpečuje Centrum národov Slovenska. Čínska ľudová republika patrí medzi ekonomicky najsilnejšie krajiny sveta a je aj významným aktérom na medzinárodnej pôde. Slovenská republika má nadviazané diplomatické styky s Čínou už od svojho vzniku a neustále dochádza k upevňovaniu a prehlbovaniu bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami.

Hlavnými oblasťami kooperácie je ekonomika a podpora obchodu, ale v neposlednom rade aj bezpečnosť, hlavne boj s medzinárodných terorizmom a kriminalitou. Hlavným obsahom prednášky J.E. LinLin bude bližšie priblížiť študentom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov existujúce oblasti kooperácie a tiež načrtnúť nové iniciatívy, kde by sa spolupráca mohla rozvíjať v budúcnosti.

Študenti budú mať možnosť počas diskusie klásť J.E. otázky, ktoré ich budú v kontexte danej témy zaujímať. J.E. Lin Lin pôsobí ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike od konca roku 2015. Je skúseným diplomatom a počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil vo viacerých krajinách – Zimbabwe, Etiópia, Juhoafrická republika a pod.