Tak ako predpokladali epidemiológovia, výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) v porovnaní s uplynulým týždňom opätovne stúpol.

Kým v prípade ARO je v 5. kalendárnom týždni výskyt vyšší o viac ako  27 percent, v prípade chrípky je to až dvojnásobok. Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, túto štatistiku urobili na základe hlásení 57 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 58 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu. Epidemiológovia však zatiaľ nezaznamenali v tomto kraji zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na novú chrípku AH1N1.

Takmer 7-tisíc prípadov

RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v 5. kalendárnom týždni v absolútnych číslach 6909 prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje prepočítanú chorobnosť 2122 prípadov na 100-tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), a 847  prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade chrípky je  260  prípadov na 100-tisíc obyvateľov tohto regiónu. Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach je opäť v okrese Zvolen, ale aj v okresoch Lučenec,   (takmer 1000 chorých), Rimavská Sobota a Revúca. Najviac chorých na chrípku je v okresoch Lučenec, Zvolen a Brezno.

„Epidemiológovia takýto vývoj očakávali a sprísnili epidemiologickú bdelosť hlavne v súvislosti s výskytom koronavírusu. V porovnaní s uplynulým týždňom je približne rovnaký počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 4 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (89 prípadov), v 64 prípadoch zápalom pľúc a v 66 prípadoch zápalmi stredného ucha,“ hovorí vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová.

Najviac chorí sú pracujúci

Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, zvýšený počet chorých je medzi deťmi základných škôl a najmenšími deťmi Najmenej chorých je medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku.

Epidemiológovia sa pripravujú aj na koronavírus

Epidemiológovia upozorňujú, že na Slovensku a teda ani v Banskobystrickom samosprávnom kraji, doposiaľ výskyt ochorenia spôsobeného koronavírusom nebol zaznamenaný. Napriek tomu je zavlečenie tejto nákazy aj do nášho regiónu možné. Pre zvládnutie manažmentu prípadného výskytu ochorenia, ktoré by sa mohlo v našom regióne vyskytnúť, v nadväznosti na opatrenia prijaté ÚVZ SR a MZ SR zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR, Slovensko prijíma opatrenia, aby bolo čo najlepšie pripravené na nový koronavírus.

Súbor opatrení  pripravili aj na RÚVZ Banská Bystrica. Občania, ktorí budú potrebovať konkrétne informácie ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené novým koronavírusom môžu 24 hodín 7 dní v týždni volať na číslo: 0918 659 580. Pracovníci odboru epidemiológie podajú volajúcim všetky potrebné informácie.