Vážení fanúšikovia i nefanúšikovia Bystrického Supermana, teda mňa – Miroslava Rybára, najmä tí, ktorí ste v rukách nedržali posledný výtlačok mojich novín, dovolím si osloviť vás aj takouto cestou.

Môj príbeh Supermana sa začal písať v deň, keď pred naším rodinným domom vyrástli nové výškové paneláky. Vtedy som mal možnosť spoznať na vlastnej koži (ne)činnosť mestského úradu a zaumienil som si, že urobím všetko pre to, aby v našom meste vznikol iný vzťah medzi úradmi a občanom. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je primátor a mestskí poslanci, ktorí sa zaujímajú o osudy svojich obyvateľov, nie o vlastné blaho. Ak sa hovorí, že hrdinov si tvorí sám ľud, môžem túto myšlienku potvrdiť. Moje prvé noviny mali byť len mojou spoveďou a pomocnou rukou pre tých, ktorí zostali bezmocní pred ľahostajnosťou mestského aparátu podobne ako ja. To, aký ohlas vyvolali, ma v prvom momente šokovalo a v ďalšom zaviazalo k tomu, že v načatej práci treba pokračovať.

Po zrelých úvahách som sa nakoniec rozhodol nepodať vyplnenú kandidátnu listinu s petičnými hárkami na post primátora, ale len na post poslanca Mestského zastupiteľstva za obvod Fončorda. Mojim cieľom bolo od začiatku spojiť pravicové sily v Banskej Bystrici a dnes si môžeme povedať „podarilo sa“. Ľudia, pre ktorých je Banská Bystrica srdcovou záležitosťou odhodili vlastné politické ambície a spájajú sa pre zmenu v našom meste. Tak Bystrický Superman, ako aj donedávna kandidáti na primátora Zdenko Haring a Martin Baník podporujú v boji o primátorskú stoličku Petra Gogolu. Peter je mojím kamarátom z detstva, spolužiak a rovný chlap. Jemu odovzdávam svoj hlas, všetku svoju podporu a vyzývam aj všetkých fanúšikov Bystrického Supermana, aby učinili rovnako!

Primátor zohráva v rámci mesta mimoriadne významnú úlohu, ale bez podpory Mestského zastupiteľstva toho veľa nezmôže. Tu som odhodlaný uchádzať sa o hlasy Fončorďanov aj ja sám. V poslednom vydaní novín Bystrického Supermana som jeden „článok“ nazval: „VOLEBNÁ LOŽ verzus VOLEBNÁ PRAVDA.“ V živote hrám otvorenú partiu a nemám dôvod klamať. Ale uvediem príklad na priblíženie môjho volebného hesla: Mám vás všetkých rád a urobím všetko pre to, aby ste sa mali dobre! Veríte tomu? Ja teda nie. A nepripomína vám to niečo? Mne 95% predvolebných letákov ľudí, ktorí sa o mesto a o vás nikdy nezaujímali a zrazu nadobudli presvedčenie, že oni sú tí vyvolení, ktorí ho majú spasiť. Tomuto sa hovorí „volebná lož”. Ja sa budem snažiť byť k vám maximálne úprimný, aj za cenu, že nebudem zvolený.

Mám rád seba, svoju ženu, dieťa a celú ostatnú rodinu a chcem, aby sme sa mali v Bystrici dobre. Urobím všetko pre to a nebudem mať nič proti tomu, aby ste si to, čo sa mi podarí vybaviť, užívali aj vy.

Moje volebné heslo teda znie: „Chcem sa mať v Bystrici dobre a vás všetkých pozývam, aby ste sa mali dobre spolu so mnou!” Nič totiž človek nerobí s väčším nasadením, ako to, čo robí aj pre seba…

Verím, že môžem a najmä spoločne môžeme pomôcť rozvoju tohto mesta. Viac dôvodov, prečo ma voliť nájdete tu…

Už v sobotu od siedmej ráno do ôsmej večer môžeme zmeniť budúcnosť Banskej Bystrice. Buďte pri tom a poďte voliť.

Za každý hlas pre zmenu v Banskej Bystrici Ďakujem!

Viac hľadajte na www.bystricky-superman.sk.

42-ročný podnikateľ Miroslav Rybár kandiduje na post poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 6 – Fončorda s číslom 43.