V dňoch 8.-10. septembra sa po prvýkrát, na území mesta Banská Bystrica otvoria brány festivalu židovskej kultúry. Hlavná téma festivalu, ktorú si organizátori, cult-E Európska kultúra, o.z., v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a Múzeom SNP v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica a Židovskou náboženskou obcou zvolili ako nosnú, je hrdinský odkaz života Chavivy Reik, čestnej občianky mesta Banská Bystrica a hrdinky štátu Izrael, ktorá sa vrátila z Izraelu na Slovensko, aby pomáhala zachraňovať židovských obyvateľov počas zverstiev 2. svetovej vojny. Z tohto dôvodu situovali organizátori festival  v čase pamätného dňa holokaustu a rasového násilia. 

plagat_Chaviva_A3_sk-page-001Festival bude začínať 8. septembra 2014, slávnostným odhalením busty Chavivy Reik v Záhrade Chavivy Reik v Areáli Múzea SNP. Pokračovať bude slávnostným koncertom v podaní Jany Orlickej, ktorá zaspieva židovské piesne rôznych diaspor v sprievode Pražského jazzového septeta a Komorný spevácky zbor Ostrava, ktorý bude interpretovať známe dielo židovského básnika Paula Celana, ktorý prežil útrapy koncentračného tábora.

Druhý deň festivalu, 9. septembra 2014, privíta Banská Bystrica známu českú herečku židovského pôvodu, Hanu Frejkovú s kapelou, ktorá bude interpretovať šansónovým spôsobom židovské piesne. Ukrajinský židovský mesiánsky náboženský zbor z Kyjeva, prichádza priamo z dejiska medzinárodného konfliktu. Prinesie so sebou nielen Požehnanie za život, ale aj krásne židovské kresťanské piesne a židovské tance. Koncertný blok ukončí vynikajúca slovenská kapela, Pressburger Klezmer Band, klezmer hudbou zo Slovenska.

Festival má svoje sprievodné podujatia v Banskej Bystrici a vo Zvolene, medzi ktorými záujemca nájde Čítanie 70 mien obetí holokaustu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, Konferenciu o Holokauste, ochutnávku tradičných židovských jedál, či komentované prehliadky výstavy Dominika Skuteckého, workshopy jeho maliarskych techník v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, či diskusie na tému Blízkeho východu, či antisemitizmu a ľudských práv. Festival vytvoril zároveň príležitosť otvoriť novú sprievodcovskú trasu Židovská Banská Bystrica-Zvolen, ktorú môžu záujemcovia absolvovať turistickým autobusom.