Kedysi vychýrená oddychová a relaxačná zóna mesta pre mnohých zapadla do zabudnutia. Bystričania pritom vedia, v čom je problém. Prístupová cesta sa rokmi zmenila na takmer neprejazdné rúbanisko.

Želiarec,  Suchy vrch
Želiarec, Suchý vrch

Lokalita Suchý vrch patrí do katastrálneho územia mesta Banská Bystrica, pôvodne Radvane. Aj preto na jeseň smerovali občania, nielen Fončordy, mestu petíciu za opravu cesty na Suchý vrch. Aj v tejto súvislosti sa samospráva venovala zisťovaniu vlastníckych vzťahov. Mestu totiž patrí len zhruba prvých sto metrov cesty od Poľnej ulice v smere na Suchý vrch.

Jednotlivé útvary Mestského úradu zisťovali, komu zvyšok účelovej komunikácie mohol patriť, no mesto nemá k dispozícii žiadne relevantné podklady preukazujúce vlastníctvo k tejto ceste. Cesta, na ktorú sa zjavne v minulosti úradne zabudlo, tak má neznámeho vlastníka a pozemky pod ňou rovnako nepatria mestu.

Cesta nikoho

„Napriek tomu, že počas šetrenia petície sa nám nepodarilo získať relevantné doklady o vlastníkovi komunikácie, budeme iniciovať ďalšie šetrenie a hľadať možnosti riešenia nevyhovujúceho stavu,“ uviedla v reakcii na jednu z nedávnych interpelácií mestských poslancov vedúca oddelenia Údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ Renáta Hláčiková.

To je v tejto chvíli aj jediné, čo mesto môže urobiť. Bez súhlasu majiteľa cesty, respektíve aj priľahlých pozemkov, sa totiž rekonštruovať nemôže. Samotné mesto je navyše viazané zákonom, a tak pokiaľ cestu priamo nevlastní alebo ju nemá v prenájme či zverenej správe, nemôže na ňu vyčleniť zo svojho rozpočtu ani euro.

Suchý vrch stále láka

Skalná vyhliadka Trávny Ždiar, Suchy vrch
Skalná vyhliadka Trávny Ždiar

Nielen známa pony farma, ale aj skalná vyhliadka na Trávnom Ždiari či blízky rybník Mútnô poskytujú miesto pre oddych a aktívny relax turistov. Mementom zašlej slávy sú pozatvárané chátrajúce chaty, ktoré v minulosti poskytovali stravovacie i ubytovacie služby.

Druhý dych naberá Suchý vrch vďaka cyklistom. Množstvo lesných cestičiek je dnes pomerne dobre vyznačených, a tak sa poľahky dostanete na dvoch kolesách na Králiky či do Tajova. Kvôli zvýšenému výskytu lesnej zveri, ale musia mať návštevníci lesa oči na stopkách. V zime je zas obľúbená bežkárska trať z Králik popri rybníku na Suchý vrch. Ešte v minulých rokoch občasne fungoval aj vlek, ktorý lyžiarov vyvážal spoza doliny od Oremburskej ulice nad sídlisko Fončorda.