Umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos  Clowndoctors vyhlásil výberový workshop, počas ktorého vyberie nových zdravotných klaunov a zdravotné klaunky pre všetky regióny Slovenska.

„Profesionálnym zdravotným klaunom nemusí byť len profesionálny herec, dôležité je, aby bol empatický, mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a chuť rozdávať radosť druhým,“ vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia a zdravotný klaun Pavel Mihaľák.

„Samozrejme, umelecké vzdelanie či umelecké zručnosti, ako napríklad hra na hudobný nástroj, tanec, herectvo či bábkoherectvo, sú pre zdravotných klaunov výhodou,“ dodáva. Pavel Mihaľák a pokračuje: „Zdravotný klaun by mal byť natoľko zrelý, aby vedel prijať sám seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, otvoriť a urobiť si sám zo seba žart.“

Výberové konanie zdravotných klaunov sa bude konať formu workshopu, ktorý bude mať minimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na posledných kolách workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. Červený nos Clowndoctors.

Uchádzači môžu svoje životopisy s motivačným listom posielať do 15. januára 2020 na adresu: administrativa@cervenynos.sk. Podmienkou je vek nad 23 rokov, dobrý zdravotný stav, vľúdny vzťah k ľuďom a umelecké nadanie. 

Červený nos Clowndoctors

Občianske združenie Červený nos Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už takmer 16 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú 53 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy, ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.