Radničná Cikkerova sieň bola v stredu podvečer dejiskom slávnostného udeľovania cien osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a pôsobením v Banskej Bystrici zaslúžili o dobré meno mesta pod Urpínom. Ocenenie z rúk primátora si prebralo osem jednotlivcov a tri kolektívy, dvaja laureáti získali cenu in memoriam.

_MG_9674„Podobne ako slávne svetové osobnosti mali svoje mestá, alebo mestá mali svoje osobnosti, má ich aj Banská Bystrica. Sú to ľudia, ktorí svojou celoživotnou prácou a výnimočnými vlastnosťami neustále prispievajú k tomu, že naša Banská Bystrica nie je výnimočná iba svojimi krásami a slávnou minulosťou, ale je aj mesto s budúcnosťou, víziou a ambíciami. Dnes mám tú česť stáť pred nimi, zagratulovať im a povedať v mene obyvateľov Banskej Bystrice – ďakujem,“ prihovoril sa v úvode prítomným hosťom primátor mesta Peter Gogola.

Individuálne i kolektívne ocenenia boli rozdelené do troch kategórií, pričom Cenu mesta získali piati jednotlivci a Cenu primátora päť osobností a tri kolektívy.

Cenu mesta, o ktorej rozhoduje mestské zastupiteľstvo, získali dve osobnosti in memoriam. Prvým z nich bol mešťanosta Július Česnák, ktorí vo svojej funkcii pôsobil v Banskej Bystrici 30 rokov a svojimi aktivitami sa významnou mierou sa zaslúžil o rozkvet mesta. Ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti 150. výročia narodenia, 120. výročia nástupu do funkcie mešťanostu a 80. výročia úmrtia za mimoriadny prínos v oblasti hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta. Druhou ocenenou in memoriam sa za výnimočné umelecké výkony v oblasti hudby, pedagogickú činnosť a dlhoročnú reprezentáciu Banskej Bystrice stala zbormajsterka, dirigentka a pedagogička Darina Turňová.

_MG_9796Za publicistickú činnosť a tvorivý prístup v oblasti sprístupňovania histórie mesta Banská Bystrica a okolia dostal Cenu mesta aj predseda Slovenskej filatelistickej akadémie a člen redakčnej rady Bystrického Permonu Michal Kiššimon. Päticu laureátov šíriacich dobré meno Banskej Bystrice vo svete doplnil Hubert Štoksa (na foto), ktorý na pozícii riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry, s. r. o. zaznamenal výnimočný prínos pri organizovaní Medzinárodných leteckých dní SIAF a hokejista Michal Handzuš, ktorý cenu získal za prínos v oblasti športu a verejnoprospešnú činnosť. Cenu za neho prevzala jeho mama.

Primátor mesta Peter Gogola ocenil za rok 2014 päť laureátov v kategórii jednotlivec. Pri príležitosti životného jubilea a za prínos v oblasti rozhlasovej tvorby si cenu prebrala rozhlasová hlásateľka Lýdia Faksová. Cenu primátora získala aj pedagogička, genealogička a  historička Eva Furdiková, ktorú Banská Bystrica pozná vďaka jej tvorivému prístupu v oblasti sprístupňovania histórie mesta a bohatej publicistickej činnosti. Medzi ocenenými za rok 2013 je aj mladý fotograf Matej Kapusta. Primátor mu cenu udelil za vynikajúce tvorivé výkony a šírenie dobrého mena mesta zachytávaním jeho atmosféry prostredníctvom originálne spracovanej fotografie. Treťou ocenenou dámou v kategórii jednotlivcov sa stala výtvarníčka Ľubica Lintnerová, ktorá sa svojou prácou pričinila o jedinečný prínos v oblasti výtvarného umenia a reprezentáciu mesta. Kategóriu ocenených jednotlivcov uzavrel konateľ spoločnosti Alfa Bio, s. r. o. Ján Lunter, ktorý ocenenie získal za prínos v oblasti zdravej výživy a propagáciu mesta Banská Bystrica.

_MG_9989Z rúk primátora mesta si cenu prebrali zástupcovia troch ocenených kolektívov. Za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti hudby a reprezentáciu mesta dostali cenu súrodenci Babjakovci (na foto), ktorí svojím vystúpením zároveň spestrili kultúrny program slávnostného ceremoniálu. Druhým oceneným kolektívom sa za výrobu a propagáciu lokálneho produktu a aktívnu spoluprácu s mestom Banská Bystrica stal výrobca a distribútor minerálnej vody Brusnianka, Kúpele Brusno, a. s.. V závere podujatia si cenu, ktorú primátor mesta udelil Štátnej vedeckej knižnici pri príležitosti 45. výročia získania štatútu vedeckej knižnice a za šírenie dobrého mena mesta, prevzala  riaditeľka ŠVK Oľga Lauková.

V mene všetkých laureátov sa prítomným prihovorila a poďakovala Eva Furdíková: „Zisk tohto ocenenia je pre nás veľkou cťou, o to viac, keď si uvedomíme, koľko výnimočných ľudí pôsobiacich v Banskej Bystrici by si túto cenu zaslúžilo. Je to pre nás zároveň záväzkom neustávať v našej práci a naďalej tak byť prínosom pre naše mesto.“