Iniciatíva slovenských učiteľov sa s ministrom školstva Jurajom Draxlerom (nom. Smer-SD) vo štvrtok nedohodla na splnení požiadaviek časti pedagógov. Predbežne tak od pondelka do ostrého štrajku vstúpi zhruba desaťtisíc slovenských učiteľov, vrátane niektorých z Banskej Bystrice.

strajk ucitelov 2012 banska bystrica
Učitelia štrajkovali naposledy v roku 2012.

„Vzhľadom na túto skutočnosť bude aj naša škola od 25. 1. 2016 zatvorená. V prevádzke nebude ani školský klub detí. Polročná klasifikácia už bude v tomto termíne ukončená. Výpisy známok za 1. polrok dostanú žiaci po ukončení štrajku alebo si ich môžete prevziať osobne dňa 29. 1. 2016 na sekretariáte školy,“ uvádza na stránke ZŠ Ďumbierska jej riaditeľ Patrik Ferianc.

Okrem ZŠ na Ďumbierskej ulici v Sásovej bude od pondelka určite vyučovanie zrušené aj na Základnej škole Slovenského Slobodného vysielača na Skuteckého ulici, najväčšej ZŠ Spojová na Fončorde, v ZŠ Radvanská, na ZŠ Trieda SNP 20, a tiež na cirkevnej ZŠ Narnia na Okružnej, kde sa učitelia rovnako zapoja do štrajku.

V čase publikovania článku ďalšie školy nemali uverejnené svoje záväzné stanoviská k štrajku. Časť učiteľov sa k nemu pripája aj na ďalších školách, kde budú riaditelia a následne pedagógovia o obmedzeniach vyučovania informovať svojich žiakov v piatok. Menšie počty učiteľov podporujú štrajk aj na ďalších banskobystrických základných školách, ale aj školách v blízkych obciach.

Pripoja sa ale aj stredné školy. „Záleží nám na zlepšovaní kvality výchovy a vzdelávania v našej krajine a prajeme si, aby tieto hodnoty ostávali prioritou aj pre budúcnosť. Viacerí z nás sa rozhodli demonštrovať svoj postoj vyjadrením podpory Iniciatíve slovenských učiteľov formou aktívnej účasti na avizovanom štrajku. Keďže sa do ohláseného štrajku zapája z Gymnázia J. G. Tajovského 43 pedagógov, chod našej školy bude od 25.1. 2016 v upravenom režime,“ píše sa aktuálne na stránke Gymnázia J. G. Tajovského. S iniciatívou tiež súhlasia niektorí učitelia na Gymnáziu Andreja Sládkoviča, SOU hotelových služieb a obchodu, SPŠ J. Murgaša či cirkevnom Katolíckom gymnáziu Š. Moyzesa a Evanjelickom gymnáziu.

Iniciatíva Slovenských učiteľov mapuje počet i konkrétne školy so zapojenými učiteľmi na svojej stránke. Ako vyplýva z online počítadla k štrajku pripojených učiteľov, ich počet neustále rastie.

Zvýšenie platov, ale aj zlepšenie podmienok a zázemia

DCIM100MEDIA
V roku 2012 sa za pedagógov postavili aj študenti.

Učitelia žiadajú okamžité zvýšenie tabuľkových tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur, od budúceho roka o ďalších 90 eur. Slovenské platy učiteľov vo verejných školách patria medzi najnižšie v rámci krajín združených v OECD. Žiadajú tiež navýšiť rozpočet ministerstva na rok 2016 o celkovo 400-miliónov eur, aby mohli byť dovybavené didaktickými pomôckami a prostriedkami aj také školy, ktoré na to dosiaľ nemali financie. Žiadajú ale aj zmenu systému vzdelávania pedagógov.

Iniciatíva slovenských učiteľov pripravuje na pondelok 25. januára o 11-tej veľkú demonštráciu v Bratislave na tamojšom Námestí SNP. Trvanie štrajku je zatiaľ vyhlásené ako neobmedzené.

Posledný veľký štrajk učiteľov sa konal v roku 2012 a zapojila sa doň väčšina škôl z Banskej Bystrice. Celkom bolo vtedy na Slovensku v štrajkovej pohotovosti najskôr okolo 100-tisíc učiteľov. Tento ale organizovali hlavné školské odbory, ktoré dnes čelia kritike mnohých učiteľov. Práve len údajné slabé presadzovanie ich požiadaviek, bolo popudom na vznik nových odborových združení a iniciatív v školstve.

Pozn.: Príspevok budeme aktualizovať.