Záujemcovia o štúdium na vysokej škole už nemajú veľa času, aby sa rozhodli, ktorý študijný smer si vyberú. Väčšinu prihlášok je nutné podať do 28. februára.

Ilustr.foto: e-obce.sk

Banská Bystrica ponúka viaceré možnosti vysokoškolského štúdia. Tí, ktorí by radi študovali na jednej z miestnych škôl už nemajú veľa času, aby sa definitívne rozhodli. Väčšina škôl prijíma prihlášky do štúdia iba do 28. februára.

Dovedna sídlia v Banskej Bystrici štyri vysoké školy – Univerzita Mateja Bela (UMB), Akadémia umení, zahraničná vysoká škola Bankovní institut a fakultu tu má aj Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) Bratislava.

Na väčšinu fakúlt UMB je nutné podať prihlášku do 28. februára 2011, výnimkou je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (do 15.3.2011) a Fakulta prírodných vied (do 11.3.2011). Do 28. februára prijíma prihlášky aj Fakulta zdravotníctva SZU Bratislava v Banskej Bystrici. Akadémia umení na väčšinu odborov uzavrela prihlasovanie už v novembri, záujemcovia o Filmovú tvorbu, Filmovú dramaturgiu a scenáristiku, Divadelnú dramaturgiu a réžiu však majú čas rozhodnúť sa do 31. januára. Najneskoršie termíny má Bankovní institut, ktorý berie uchádzačov bez prijímacieho konania. Prvá etapa prihlášok je prijímaná do 31. mája a druhá do 31. augusta. Aj po tomto termíne je však možné za zvýšený poplatok podať prihlášku.

Tí, ktorí sa rozhodnú skúsiť šťastie na viacerých odboroch musia načrieť hlbšie do vrecka. Administratívne poplatky sa pohybujú vo výške od 15 eur (elektronicky podaná prihláška na Bankovní institut) až do 60 eur (Fakulta politických vied a medz. vzťahov resp. Právnická fakulta UMB).