Quantcast

V priestoroch Strednej odbornej školy poľnohospodárskej sa po štyroch rokoch konala volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. V minulosti sa o stoličku predsedu uchádzali piati kandidáti, tentokrát však už na výber nebolo.

Volebnej konferencie sa zúčastnili zástupcovia klubov pôsobiacich v okresoch Banská Bystrica a Brezno s úlohou zvoliť vedenie Oblastného futbalového zväzu na najbližšie 4 roky. Po príhovore viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu Jozefa Parša, zhodnotení činnosti výkonného výboru a celého zväzu dosluhujúcim predsedom Ľubomírom Samotným, zhrnuli do správ 4 roky pôsobenia svojich pracovných tímov predsedovia odborných komisií. Predseda Športovo-technickej komisie Ivan Šimko poďakoval klubom za výbornú spoluprácu počas celého funkčného obdobia, spomenul fakt, že počet aktívnych mužstiev v súťažiach ObFZ vzrástol z 35 na 37 a na záver svojej správy oznámil, že z osobných dôvodov sa už nebude uchádzať o post predsedu komisie.

Predseda Komisie mládeže Martin Majling ocenil snahu klubov pracovať s mládežou a vyzdvihol stúpajúci počet mládežníckych družstiev v súťažiach. V závere napodobnil svojho kolegu a takisto oznámil ukončenie činnosti predsedu komisie. Jozef Medveď – predseda rozhodcovskej komisie zrátal počet rozhodcov a skonštatoval, že z 30 rozhodcov, ktorých sám vyškolil za posledné štyri roky, momentálne rozhoduje len 15 z celkového počtu 44 rozhodcov. Nasledovala prednáška Jána Letka – autora futbalnetu a Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF), v ktorej vysvetlil klubom ako čerpať dostupné štátne dotácie presahujúce 400€ na jedno aktívne mládežnícke družstvo.

Ľubomír Samotný, ktorý bol počas svojej kariéry dvakrát ocenený titulom „Najlepší rozhodca Slovenska“ bol jediným známym kandidátom na predsedu zväzu a do poslednej chvíle prítomní čakali, či niekto nepredloží iný návrh. Vo verejnej voľbe hlasovalo všetkých 44 prítomných delegátov za Ľubomíra Samotného, ktorý sa tak stal predsedom Oblastného futbalového zväzu po druhýkrát. Post predsedu Disciplinárnej komisie obhájil Karol Bubniak, predsedom Odvolacej komisie sa stal opäť Bruno Motyčka a staronovou je aj predsedkyňa Revíznej komisie Miroslava Mazúchová.

Posledným bodom programu bola voľba členov Výkonného výboru. Dosluhujúci členovia Martin Majling, Ján Piar, Július Kliment a Ondrej Pecník oznámili pred konaním Konferencie nezáujem kandidovať do nového Výkonného výboru z osobných, resp. zdravotných dôvodov.

Celkovo 44 delegátov si tak v tajnej voľbe do 6-členného výboru vyberali z desiatich kandidátov a o zložení Výkonného výboru rozhodli nasledovne:

1. Jozef Medveď (rozhodca) – 37 hlasov
2. Ivan Šimko (rozhodca, zástupca MFK Dukla) – 30 hlasov
3. Zdenko Urva (zástupca Ľubietovej) – 29 hlasov
4. Marián Piliar (zástupca Bacúcha) – 27 hlasov
5. Peter Mazúch (zástupca Harmanca) – 26 hlasov
6. Erik Gemzický (rozhodca) – 25 hlasov

S počtom 23 hlasov bol za prvého náhradníka zvolený rozhodca 3. ligy Tomáš Tůma, ktorého do voľby navrhol MFK Dukla Banská Bystrica. Novozvolený predseda zväzu zagratuloval novým členom Výkonného výboru a v ich mene poďakoval klubom za prejavenú dôveru.

K výsledku volieb Ľubomír Samotný povedal: „Som rád, že sa nám za štyri roky podarilo urobiť kus dobrej práce, čo delegáti volebnej konferencie potvrdili, keď jednomyseľne zvolili mňa a aj členov výkonného výboru, ktorých som ja navrhoval. Evidentne pochopili, že odvádzame robotu v prvom rade pre kluby aby mali zabezpečený kompletný servis. Snažíme sa získavať pre kluby financie, hlavne na mládež aby aj o niekoľko rokov mal na najnižšej úrovni kto hrať. Teraz začíname novú éru s novým výkonným výborom, ktorá dúfam, bude minimálne tak úspešná ako tá predchádzajúca. Ďakujem klubom za prejavenú dôveru, želám im veľa úspechov a radosti z futbalu.“

Vo výkonnom výbore sa už po druhýkrát objavil aj súčasný rozhodca, bývalý technický riaditeľ Dukly a vedúci mužstva Ivan Šimko, ktorý neskrýval spokojnosť s výsledkom volieb: „V prvom rade gratulujem Ľubovi Samotnému k opätovnému zvoleniu do funkcie predsedu zväzu, neviem si momentálne predstaviť, že by zväz fungoval pod niekym iným lepšie. Čo sa týka výkonného výboru, som úprimne prekvapený, že sa pri mojom mene objavilo také vysoké množstvo hlasov. Ďakujem delegátom za zvolenie, je to potešujúce ale zároveň aj zaväzujúce nesklamať kluby v najbližších štyroch rokoch a odvádzať pre nich tú najlepšiu robotu. Mnoho ľudí kritizuje to, že futbalovým zväzom vládnu rozhodcovia, ja som však takisto jedným z klubových funkcionárov, aj keď momentálne bývalým a veľmi dobre viem, čo znamená v tejto dobe robiť futbal. Nie je to vôbec jednoduché a preto si vážim každého jedného človeka, ktorý robí vo futbale.“