Primátor Banskej Bystrice prijal v pondelok v historickej budove Radnice pätnásť šanghajských fotografov, ktorí navštívili Slovensko s cieľom umelecky zachytiť významné historické, kultúrne a turistické miesta.

Banskú Bystricu navštívili najmä kvôli osobe architekta Ladislava Hudeca, ktorého diela sú v Číne známe a rešpektované. Zahraničná návšteva čínskych fotografov má za úlohu zozbierať materiály pre pripravovanú publikáciu „Slovensko objektívom čínskeho fotografa“, ktorú vydajú v Šanghaji.

V rámci programu v Banskej Bystrici fotografi navštívili rodinnú hrobku Hudecovcov a dom, v ktorom Ladislav Hudec vyrastal. Riaditeľ šanghajského výskumného inštitútu umenia Zhou Bing sa vyjadril, že cieľom ich návštevy je spoznať krajinu, v ktorej Ladislav Hudec vyrástol a kultúrne prostredie, ktoré ho formovalo. „Čína je skutočne veľmi veľká krajina. Po návšteve Múzea SNP som si však uvedomil, že aj Slovensko je svojím spôsobom veľká krajina. Máme podobnú historickú skúsenosť a o to viac si vás vážime,“ povedal Zhou Bing.

_MG_7609

Primátor mesta Peter Gogola akcentoval ambíciu komunikovať s čínskymi organizáciami cestovného ruchu a prítomným predstavil Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko. „Je mi veľkou cťou, že môžem na pôde nášho mesta privítať hostí z takej veľkej krajiny, ktorá má veľmi bohatú a dávnovekú kultúru. Som hrdý na nášho rodáka, Ladislava Hudeca, že sa svojou prácou dokázal presadiť v meste akým je Šanghaj a zanechal tam výraznú stopu,“ uviedol primátor.

Hang Weiming, riaditeľ kultúrnej prílohy v šanghajskom večerníku XIN MIN, ktorý ako prvý písal o Ladislavovi Hudecovi, nadviazal na slová Gogolu a povedal, že bude vo večerníku prezentovať Banskú Bystricu ako rodisko človeka, ktorý zmenil tvár Šanghaja. „Pre cestovný ruch je dôležité, aby sa spájal s nejakým symbolom. Takýmto symbolom by mohol byť práve Ladislav Hudec,“ povedal Hang Weiming.