Hoci Banská Bystrica funguje na portáli Odkazprestarostu.sk už od mája 2010, dnes podpísala so zástupcami portálu z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť oficiálnu zmluvu o spolupráci. Podpísaním zmluvy chce vedenie mesta symbolicky reštartovať spoluprácu a ukázať, že je otvorené každej užitočnej forme komunikácie s obyvateľmi a má záujem riešiť ich problémy.

Portál Odkazprestarostu.sk bol prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010, odkedy sa postupne stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi v ďalších mestách a obciach, zlepšil ich činnosť a do dnešného dňa prispel k vyriešeniu viac než 8000 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov.

odkazprestarostuV Banskej Bystrici funguje portál už päť rokov, no vedenie mesta sa rozhodlo spoluprácu inštitucionalizovať a oživiť. Banskobystričania majú možnosť využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre operačné systémy iOS, Android a Windows.

Už dnes komunikujeme o problémoch s obyvateľmi mesta rôznymi spôsobmi, z ktorých sa osvedčili napríklad sociálne siete. Oživením spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk chceme promptnejšie reagovať na podnety a sťažnosti Banskobystričanov, ktorých trápia najmä komunálne témy a to, čo sa deje v ich okolí. Vnímame to ako ďalší užitočný nástroj, ktorým priblížime samosprávu bližšie k ľuďom,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Nahlásiť podnet cez portál odkazprestarostu.sk je jednoduché. Stačí vybrať kategóriu, do ktorej problém patrí, ako napríklad, verejné služby alebo dopravné značenie. Ďalej doplniť krátky nadpis, opis problému a pridať fotografiu, ktorá na problém poukazuje. Treba tiež určiť presnú adresu, kde sa problém nachádza. Komunikácia medzi užívateľmi a samosprávou je verejná, takže užívatelia môžu sledovať odpovede a aktivity samosprávy pri jednotlivých podnetoch, ktoré ich zaujímajú. Takisto môžu pridávať komentáre v otvorenej diskusii pod podnetmi. Na základe informácií od obyvateľov alebo samosprávy administrátori prideľujú podnetom status v riešení, neriešený alebo vyriešený podľa aktuálneho stavu. Odkazprestarostu.sk potom každoročne vyhodnocuje, ktoré samosprávy zapojené do portálu, si vedú najlepšie.

V Banskej Bystrici od roku 2010 nahlásili užívatelia vyše tristo podnetov, z ktorých bola približne polovica vyriešená. Až tretina nahlásených podnetov sa týkala ciest a chodníkov, ďalej užívatelia upozorňovali na problémy v oblasti verejných služieb a údržby zelene. Najviac podnetov nahlasujú obyvatelia v okolí ulíc Horná, Tajovského, Tulská, či Martina Rázusa.