V Banskej Bystrici je po ňom pomenované nábrežie. Teofil Stadler neodmysliteľne patrí do histórie mesta pod Urpínom. Čo o ňom vieme?

Teofil Stadler (1823, Bratislava – †1911, Banská Bystrica) bol pokrstený ako Erdmann Heinrich Gottlieb Stadler. Obchodník, kráľovský a dvorný radca, spolumajiteľ Harmaneckých papierní, nositeľ titulu Rytier železnej koruny III. triedy, člen župného zastupiteľstva, čestný občan mesta Banská Bystrica, dozorca banskobystrického evanjelického cirkevného zboru, čestný predseda Národnej robotníckej strany… No predovšetkým obdivuhodný človek, významný a nezištný mecenáš, ktorý pomáhal chudobným a mestu.

A to ešte stále nie je všetko, čo by sme mali o Teofilovi Stadlerovi vedieť. Na februárovej Bystrickej hodinke sa bude hovoriť aj o tom,  čo všetko počas svojho zmysluplného života v Banskej Bystrici vybudoval a podporil, koľko peňazí venoval rôznym subjektom a komu odkázal v testamente svoj majetok.

Bystrická hodinka venovaná Teofilovi Stadlerovi sa uskutoční vo štvrtok 21. februára o 18:00 h v Kaviarni Národného domu. Úlohu prednášajúceho prijal opäť Jozef Ďuriančik. Vstup je už tradične voľný.

Organizátorom podujatia Bystrická hodinka, ktoré je stretnutím  Banskobystričanov s historikmi, archeológmi a inými odborníkmi na históriu mesta, je o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS). Bystrická hodinka  sa koná každý mesiac v Kaviarni Národného domu.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Viac informácií na www.bystrickahodinka.sk, www.bbos.sk.