Po vlaňajšom úspechu otváracieho ročníka súťaže Do práce na bicykli pokračujú aktivisti z Občianskej Cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB) spolu s mestom Banská Bystrica v tomto projekte aj naďalej.

ilustracne_fotpSúťaži v minulom roku predchádzal akt slávnostného odovzdania dokumentu Generel nemotorovej dopravy, ktorý si od zástupcov cykloiniciatívy prevzal primátor Peter Gogola. Cieľom tejto akcie je podporovať myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a pripomenúť, že alternatívou k individuálnemu motorizmu je bicykel, ako vhodný dopravný prostriedok pre pohyb v meste.

„Chceme znovu upriamiť pozornosť na to, že pri vzájomnej tolerancii všetkých účastníkov verenej premávky má bicykel veľký potenciál stať sa plnohodnotným aj bezpečným dopravným prostriedkom na presun po meste. Minuloročný záujem nás presvedčil, že v Banskej Bystrici je silná spoločenská požiadavka na budovanie bezpečných cyklotrás. Kým sa nám podarí vybudovať bezpečný priestor pre pohyb na bicykli na celom území mesta, nezostáva nám zatiaľ nič iné, len sa vo verejnom priestore vzájomne rešpektovať,“ povedala Andrea Štulajterová, zástupkyňa OCI BB.

Súťaž vo svojom druhom ročníku bude prebiehať od 1. do 31. mája 2013. Organizátori podujatia ju oproti minulému roku obohatili o novú kategóriu – Najväčší počet jázd do práce a z práce, aby neboli znevýhodnení tí, čo majú zamestnanie blízko svojho bydliska. Pribudne tiež kategória, kde zo všetkých tímov, ktoré najazdia viac ako dve tretiny ciest na bicykli bude vyžrebovaný jeden víťazný tím.

„Veľmi ma teší aktivita členov občianskej cykloiniciatívy, ktorí sa týmto projektom opätovne rozhodli podporiť myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a budovania cyklotrás. Bohatá účasť na otváracom ročníku ma uistila, že Banskobystričania majú o takýto životný štýl záujem. Okrem životného prostredia tak šetria svoje zdravie, čas i financie,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

Záujemcovia sa do projektu môžu zaregistrovať do 26. apríla 2013 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý možno nájsť na webovej stránke www.ocibb.sk, rovnako ako aj podrobné informácie a podmienky súťaže Do práce na bicykli.