Smutnou kapitolou dejín Banskej Bystrice je ničivý požiar, ktorý zachvátil mesto v roku 1761. Tragédiu z 18. storočia, spôsobenú nespútaným živlom, si mesto Banská Bystrica pripomenie ekumenickou pobožnosťou.

Ekumenická pobožnosť sa uskutoční 4. augusta 2011 o 17.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na Námestí Štefana Moyses.

Na Námestí SNP bude o 21.00 hod. nasledovať výnimočné podujatie Bystrica v plameňoch, ktoré pripravuje mesto v spolupráci s PKO. Banskobystričania uvidia virtuálny požiar Radnice a Hodinovej veže. Ukážky starej hasičskej techniky predvedie starý hasiaci prístroj z obce Jasenie (z roku 1930), ťahaný koňmi a hasička Erena z roku 1950 z Valaskej. Hasiči budú mať oblečené hasičské uniformy z roku 1920. Program doplní Starohorský banícky spevokol  Haliar, Dychový orchester Brezno a ohňová šou. Záujemcovia o históriu budú mať možnosť zúčastniť sa v závere programu nočných prehliadok mestom, počas ktorých sa dozvedia bližšie informácie o budovách postihnutých požiarom.

Bystrica v plameňoch je symbolickou spomienkou na najväčší mestský požiar, ktorý Banskú Bystricu dovtedy postihol. Pár minút po polnoci z 3. na 4. augusta 1761 vznikol v Medenom Hámri požiar, ktorý o niekoľko hodín zachvátil veľkú časť Banskej Bystrice. Tragédia si vtedy vyžiadala bezmála 140 obetí a z viac než štyroch stoviek banskobystrických budov zostalo požiarom nepoškodených len stodeväť stavieb.