Zámena nehnuteľností medzi BBSK a MBB stroskotala na nezáujme o budovy bývalej SPŠ Stavebná a bývalého Pionierskeho domu. Kraj sa tak do administratívnej časti Radnice na Námestí SNP nepresunie, alternatívou je budova bývalého SOU na Kačici.

Mestskej spoločnosti MBB sa nepodarilo nájsť záujemcov o budovy v centre mesta. Objekty bývalej SPŠ Stavebná na Skuteckého ulici a bývalého Pionierskeho domu na ulici Janka Kráľa tak zostávajú v majetku Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). MBB mala tieto budovy dostať v rámci výmeny za administratívnu časť Radnice na Námestí SNP.

Kraj dlhodobo hľadá priestory, kde by mohol presunúť svoj administratívny aparát pod jednu strechu. V súčasnosti sídlia úradníci vo viacerých priestoroch roztrúsených po celom meste. Ako BBonline.sk informovala Iveta Kureková z oddelenia styku s verejnosťou a protokolu, kraj hľadá vhodné priestory a jednou z možností je presunutie sa do budovy bývalej SOU na Kačici, ktorá je v súčasnej dobe nepredajná. Pre nehnuteľnosti na Skuteckého a ulici Janka Kráľa budú hľadať záujemcov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. „Čo sa týka využitia budov pre kultúrne inštitúcie: Tieto možnosti zvažujeme s ohľadom na vhodnosť budov pre takéto využitie a potrebu finančných prostriedkov na ich prípadnú nutnú prestavbu,“ odpovedal kraj v stanovisku na otázku či sa uvažuje o presťahovaní kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti BBSK, z ktorých mnohé sú momentálne v podnájmoch.

Záujemcov o priestory administratívnej časti Radnice musí hľadať aj MBB. Spoločnosť nutne potrebuje finančné prostriedky na pokrytie splácania úverov, ktoré si sľubovala práve od nerealizovanej výmeny a následného predaja budov. Nasťahovanie BBSK tak padlo a MBB bude hľadať iných podnájomníkov. To môže byť v čase krízy na trhu s nehnuteľnosťami problémom. „Začíname robiť prvotný prieskum medzi subjektami, ktoré by mali záujem. Teraz už budeme musieť byť ofenzívnejší a hľadať záujemcov napriek tomu, že situácia na realitnom trhu a z hľadiska finančných možností podnikateľskej sféry nie je až taká optimistická,“ priblížil situáciu Ladislav Topoľský, ktorý je v predstavenstve mestskej spoločnosti. Situáciu, že by MBB nenaplnil tieto administratívne priestory nepredpokladá. „Sme realisti a túto možnosť nepripúšťame,“ dodal Topoľský.