Riaditeľov príspevkových organizácií mesta sa BBonline.sk pýtalo, ako ovplyvní navrhovaný rozpočet ich činnosť.

Ivan Šabo, riaditeľ Správy športových a telovýchovných zariadení mesta (SŠTZM), hovorí, že navrhovaný príspevok 491 934 eur pokrýva v tejto krízovej dobe nutné fungovanie organizácie, ktorá má vyrovnaný rozpočet. „Najdôležitejšie je, že sú vyčlenené príspevky na dokončenie rekonštrukcie šatní Zimného štadióna, keďže hokejová mládež svoje šatne nemala,“ označil hlavnú prioritu Šabo. Minulý rok Mestské zastupiteľstvo schválilo koncepciu športu, realizácia predpokladaných projektov je nateraz pre chýbajúce finančné prostriedky stopnutá. „Doba je, aká je, ďalšie väčšie investície tento rok neplánujeme,“ dodáva Šabo.

Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (ZAaRES) dostane od mesta oproti roku 2010 menší príspevok. Nemalo by sa to však výrazne odraziť v službách, ktoré poskytuje. Najviac sa ušetrí v položke kvetinové záhony. „Kvetov bude menej, vieme to však oželieť, horšie by bolo, keby sa nepokosilo,“ povedal pre BBonline.sk riaditeľ ZAaRES-u Vincent Chlepko.  Zároveň dodal, že pri kosení verejných priestranstiev v meste priestor na šetrenie už vôbec nie je, a ak by sa muselo šetriť, šetrilo by sa na iných položkách.

O 16% menej v porovnaní s rokom 2010 obdrží od mesta aj Park kultúry a oddychu (PKO). Lýdia Baranová, poverená vedením organizácie, hovorí, že toto zníženie sa odrazí v pozastavení niektorých podujatí. Výpadok financií organizácia nedokáže nahradiť vlastnými príjmami. „Odchodom z priestorov budovy EEC prišiel PKO o jedinú možnosť pre poskytovanie kultúry komerčného charakteru, takže sa značne znížila príjmová časť PKO. Budovy, ktoré ešte zostali v správe PKO sú v havarijnom stave a  z navrhovaného rozpočtu nie je možné zabezpečovať ani ich údržbu, nie ešte opravy, ktoré je potrebné v nich realizovať,“ upozornila Baranová a dodáva: „Súčasné personálne, priestorové, technické a finančné zabezpečenie PKO, pri existujúcom rozsahu činnosti a pestrosti vykonávaných či organizovaných kultúrnych aktivít, je hraničné a stáva sa limitom rozvoja organizácie a jej aktivít.“

Výška dotácií pre príspevkové organizácie mesta je súčasťou navrhovaného rozpočtu mesta na rok 2011. O jeho výslednej podobe rozhodne Mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí 29. marca.