FoncordaNa banskobystrickom sídlisku Fončorda sa v utorok 14. októbra uskutoční stretnutie sympatizantov a podporovateľov iniciatívy zriadenia komunitného centra v tejto časti mesta.

Na stretnutí sa bude hovoriť o plánoch a možnostiach zapojenia sa do komunitnej siete partnerstva, podpory aktívnych občanov a medzigeneračného dialógu na sídlisku Fončorda.

Komunitné centrum na sídlisku by malo byť miestom na stretávanie sa, výmenu skúseností, podporu vedomostí, zručností a talentu nielen pre obyvateľov Fončordy ale pre všetkých, ktorí sa chcú realizovať a byť užitoční v komunite.

Je to nesporne jedna z ciest, ako skvalitniť život a medziľudské vzťahy.

Stretnutie sa uskutoční v Centre voľného času (Havranské 9) o 16.15 hod.