Najvyšší kontrolný úrad vlani vykonal kontrolu stavu verejných financií a majetku mesta Banská Bystrica. Správa vytkla samospráve najmä kostlivcov, ktorých si posúvajú viaceré vedenia mesta v rade.

Jednou z najvýraznejších tém správy je dlhodobo kritizovaná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré sa riadia zmluvami z roku 2000, respektíve 2005, ku ktorým mesto len neustále podpisovalo dodatky.

Téma už bola v posledných rokoch na pretrase viackrát, no aj keď sa porovnávali ceny údržby v iných mestách, boli podobné, v prípade rozdielov spôsobené najmä zvoleným spôsobom posypov ciest v zime. Zvýšená pozornosť je téme venovaná aj preto, že jedna z dvojice firiem zaisťujúcich údržbu komunikácií v meste, ktorá je financovaná z mestského rozpočtu, patrí dlhoročnému mestskému poslancovi Milanovi Smädovi (Klub nezávislých poslancov).

„Dlhotrvajúce kontrakty bez aktualizácie môžu negatívne vplývať na hospodársku súťaž a vynakladanie finančných prostriedkov rozpočtu mesta,“ konštatuje vo svojej správe NKÚ.

Zmluvu na stavebnú údržbu ciest má mesto s firmou MIS-Milan Smädo od roku 2005, od kedy k nej pribudlo osemnásť dodatkov, zmluvu na zimnú a letnú údržbu dokonca ešte z roku 2000, pričom má dodnes deväť dodatkov. Údržbu chodníkov zaisťuje firma Ganz, ktorá bola pôvodne podpísaná ešte v roku 2005 a dodnes má štrnásť dodatkov.

„Kontrolný úrad konštatuje, že nárast dodávateľských cien sa rôznymi dodatkami navýšil v priemere až o 52%. Je teda otázne, či mesto v súčasnosti hospodári s peniazmi občanov Banskej Bystrice efektívne,“ upozornil na utorňajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanec Matej Bučko (Banskobystrická alternatíva).

Pripravujú novú súťaž

Téma zďaleka nie je nová a na potrebu riešenia najmä pred komunálnymi voľbami upozorňovali kandidáti naprieč politickým spektrom. Ako upozornil poslanec Bučko, napríklad Výbor mestskej časti Rudlová-Sásová požadoval od mesta ešte v roku 2016, aby dodávateľa rekonštrukcie chodníkov v tejto mestskej časti samospráva vysúťažila. Podľa neho však zostalo uznesenie výboru nevypočuté.

Riešením je samozrejme vyhlásenie novej obchodnej súťaže na dlhodobého dodávateľa, ktorá by reálne ukázala aktuálne ceny takýchto služieb, ako aj ponuku firiem, ktoré sú schopné ju zabezpečiť.

„Otázku prehodnocovania zmlúv som mal vo svojom programe a máme ju v programe aj ďalej, ale treba povedať aj ďalšiu vec, že je to proces, ktorý je potrebné nastaviť. Je potrebné pripraviť súťažné podklady a je potrebné udržať situáciu v stave, aby bola funkčná. Tomuto procesu sa nevyhýbame, komunikovali sme o ňom už aj so súčasným dodávateľom. Je fakt, že bežíme v zmluve, ktorá má poriadne dlhú bradu. Predpokladám, že v priebehu tohto roka pripravíme podklady tak, aby sme dokázali túto súťaž rozbehnúť,“ hovorí k téme primátor Ján Nosko (nez.).

Ako doplnil prednosta MsÚ Martin Adamec, mesto si v tejto veci dokonca dalo vypracovať právnu analýzu. Časový horizont vyhlásenia novej súťaže na dodávateľa údržby komunikácií však ešte neuviedol. Mesto sa len zaviazalo NKÚ, že do februára 2018 súčasné zmluvy prehodnotí. „Z nášho pohľadu je strategické, aby nedošlo napríklad k obmedzeniu zimnej údržby,“ dodal Adamec.

Pozn. red.: Poslanec MsZ Matej Bučko je od roku 2011 1/4 spolumajiteľom spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o., vydavateľskej spoločnosti portálu BBonline.sk