Banská Bystrica patrí medzi samosprávy s vysokým počtom partnerských miest v zahraničí. Medzi dvoma desiatkami družobných miest má spolupráca s britským grófstvom Durham špecifické postavenie. V tomto roku si totiž pripomíname 45. výročie podpísania partnerskej zmluvy medzi Banskou Bystricou a Durhamom.

Pri tejto príležitosti navštívila pred pár dňami Mesto pod Urpínom predsedníčka Rady grófstva Durham,  Linda Marshall. Na pôde historickej radnice ju prijal primátor Peter Gogola a delegácia absolvovala prehliadku mesta spojenú s návštevou Matejovho domu, kde mali možnosť spoznať históriu a najväčšie míľniky v  dejinách Banskej Bystrice. Hostia z Durhamu neodmietli možnosť   ryžovať  zlato na Šachtičkách a získali aj certifikát oprávňujúci ich k vstupu do cechu ryžiarov zlata.

Predsedníčka Rady grófstva Durham, Linda Marshall si prezrela aj Múzeum SNP. Jej návšteve u nás predchádzala  účasť mladých banskobystrických plavcov na Mládežníckej olympiáde v britskom Durhame, v termíne 12.-17. jún 2012. Pripomeňme, že mladí športovci si z Durhamu priviezli aj sériu cenných medailí.

Počas svojej návštevy Banskej Bystrice sa predstaviteľka partnerského mesta Durham, Linda Marshall  stretla aj so zástupcami inštitúcií, ktoré majú potenciál  v blízkom období prehĺbiť spoluprácu so zahraničím. Spomeňme Nadáciu Ekopolis či Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.  Práve s  posledne menovaným subjektom sa Angličania opäť stretnú v tomto roku na novembrových medzinárodných plaveckých pretekoch Banskobystrický pohár 2012, kde bude mať Durham športové zastúpenie.

„Našou ambíciou je nezostať len pri udržiavaní formálnych vzťahov s partnerskými mestami. Snažíme sa, aby spolupráca našej samosprávy  so zahraničím prinášala benefity pre Banskú Bystricu a bola viditeľná v školstve, kultúre, športe a ďalších oblastiach“, hodnotí primátor Peter Gogola. Európska komisia považuje partnerstvo miest za dôležitý nástroj na podporu trvalo udržateľného rozvoja.