Ak mesto nezačne proaktívne konať, výsledkom bude zvyšovanie daní, zvýšenie cestovného a redukcia základných služieb v meste.  To, že dopravcovia ponúkli prestrelenú cenu ukazuje aj analýza strany SPOLU. 

Dnes, vo štvrtok, sme s odborným garantom na dopravu strany SPOLU Martinom Pekárom predstavili analýzu, ktorá poukazuje na neúmerne vysoké ceny služieb MHD v Banskej Bystrici vysúťaženej vo verejnom obstarávaní. Oblastná organizácia SPOLU v septembri vyzvala primátora, aby zmluvu za takýchto podmienok nepodpísal. Mesto sa doteraz k tomu nevyjadrilo a nie je jasné, za akých podmienok bude MHD od nového roka fungovať, ani kto ju bude zabezpečovať.

Do verejného obstarávania sa prihlásili iba súčasní dopravcovia, za ktorými stojí SAD Zvolen. Tí ponúkli cenu, ktorá je o 50 miliónov eur vyššia ako pôvodne predpokladaná suma 90 miliónov eur na 10 rokov. Túto ponuku považujeme za prestrelenú a potvrdila to aj analýza, ktorú sme si dali vypracovať dopravným odborníkom. Občanom Banskej Bystrice hrozí, že primátor Nosko zatne v rozpočte mesta  sekeru, ktorú budú musieť zatiahnuť oni. Či cez zvýšené dane z nehnuteľnosti, cez zvýšené cestovné alebo by mesto muselo zredukovať poskytovanie iných komunálnych služieb. 

Pritom už na jar muselo mesto zvyšovať daň z nehnuteľností, lebo mu chýbalo v rozpočte 2,5 milióna eur. Teraz hrozí v dôsledku nezvládnuteho verejného obstarávania deficit vo výške ďalších 5 miliónov eur ročne.
Analýza strany SPOLU poukazuje taktiež na to, že za vysoké ceny nedostanú občania žiadnu nadštandardnú kvalitu. V porovnaní s porovnateľnými krajskými mestami budeme mať menší podiel trolejbusovej dopravy – naša doprava je menej ekologická. Ani v budúcnosti nebude naša MHD klimatizovaná a občania sa v busoch nepripoja na wifi. Dopravca bude môcť jazdiť na 13 ročných vozoch, ktoré budú na pokraji svojej životnosti.

Podľa ponuky SAD Zvolen by stála doprava v Banskej Bystrici 3,99 eur na jeden kilometer. V Žiline to je 3,17 eura a v Prešove 2,50 eur na jeden kilometer. V Žiline však jazdia so štvorročným vekovým priemerom vozového parku. SAD Zvolen garantuje v ponuke priemerný vek vozidiel 13 rokov.
Keď porovnáme ceny iba za autobusovú zložku dopravy, tak v Martine je to 1,9 eura a v Ružomberku dokonca 1,6 eura na jeden kilometer.


SAD Zvolen sa voči obyvateľom Banskej Bystrice správa ako šmejdi predávajúci nadhodnotené hrnce, ktoré sa dajú oveľa lacnejšie kúpiť v obyčajnom obchode. Akurát namiesto predražených hrncov, tu máme predraženú verejnú dopravu, za ktorú v susedných mestách platia o polovicu menej.


Riešenie: skutočná súťaž alebo vlastný dopravný podnik

Strana SPOLU vníma vzniknutý problém v dvoch rovinách. Prvou je mestom nezvládnutý priebeh verejného obstarávania, ktorý mohol odradiť prípadných záujemcov. To vyústilo do stavu, kedy si súčasný monopolný dopravca uvedomoval svoje dominantné postavenie na trhu, čo využil v ponúknutí nadsadenej ceny.

Snáď aj na základe nášho podnetu zo septembra sa mesto neodvážilo zmluvu v takejto podobe podpísať. To treba oceniť, ale zároveň by mal primátor povedať, že čo je adekvátna cena za MHD v Banskej Bystrici. Podľa našej analýzy bola totiž už predpokladaná hodnota zákazky vo výške 90 miliónov eur predražená. Ak dôjde iba k symbolickej úprave ceny, stále zostaneme porazení my, občania Banskej Bystrice.

Strana SPOLU preto primátora opätovne vyzýva, aby súťaž zrušil a vypísal novú. Podmienky je zároveň potrebné nastaviť tak, aby bola umožnená skutočná trhová súťaž. Teda v prvom rade dať prípadnému novému dopracovi dostatočnú časovú rezervu na nábeh a zabezpečenie vozového parku a zázemia. 

Zložitejším, ale pre budúcnosť mesta prijateľnejším riešením by bolo vytvorenie vlastného dopravného podniku.  Mesto by tak dostalo pod jeden dopravný podnik trolejbusovú aj autobusovú dopravu. Občania by zároveň mohli efektívnejšie kontrolovať použitie verejných prostriedkov a kvalitu, ktorú za ňu dostávajú. 

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.