Dňa 9. septembra sme poslali pánovi primátorovi Noskovi list s nasledujúcim znením, v ktorom ho vyzývame, aby nepodpisoval zmluvu so SAD Zvolen a nepristúpil na „vysúťažené“ ceny. Viac k téme nájdete aj tu. Znenie výzvy:

Vážený pán primátor,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene okresnej organizácie strany SPOLU-občianska demokracia Banská Bystrica. So znepokojením vnímame dianie okolo mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Verejnú dopravu a jej úroveň považujeme za jeden z najdôležitejších faktorov kvality života obyvateľov mesta. Banská Bystrica potrebuje kvalitnú MHD, ktorá zastaví prepad cestujúcich verejnou dopravou. Zároveň vnímame kvalitnú MHD ako odpoveď na mnohé (nielen dopravné) problémy mesta súvisiace s nárastom individuálnej automobilovej dopravy

Popritom si však myslíme, že vo verejnej doprave má mesto dosahovať vysokú hodnotu za peniaze, a že zabezpečovanie MHD nemá byť zlatou baňou pre miestnych oligarchov.

So znepokojením vnímame priebeh verejného obstarávania na dopravcu v banskobystrickej MHD na obdobie najbližších 10 rokov. Na potrebu vypísania súťaže Vás upozornil už v roku 2015 hlavný kontrolór mesta a tak Ste mali dostatok času na prípravu kvalitného medzinárodného tendra.

Predbežný oznam o zákazke ste zverejnili v auguste 2019 bez akýchkoľvek špecifikácií o zákazke. Koľko potencionálnych záujemcov ste následne proaktívne oslovili, aby sa o služby dopravcov pobilo viacero uchádzačov?

Nezaskočilo vás, že trhových konzultácií sa nikto okrem súčasných dopravcov nezúčastnil? Verejné obstarávanie s konkrétnymi požiadavkami na dopracov ste zverejnili až v júli 2020. Naozaj ste očakávali, že prípadný záujemca o dopravu v Banskej Bystrici bude schopný zabezpečiť vozový park so 65 autobusmi resp. 26 trolejbusmi za pol roka a od 1. januára 2021 bez problémov jazdiť?

Nie je preto prekvapením, že do súťaže sa prihlásil iba súčasný dopravca, a že si bol pri predkladaní ponuky vedomý svojej neohroziteľnej pozície. Tomu zodpovedá aj cena, ktorú za poskytovanie služieb ponúkol, a ktorú považujeme za neprimeranú.

Preto Vás, pán primátor Nosko, vyzývame:
1. Nepodpísať zmluvu so SAD Zvolen s vysúťaženými podmienkami 3,93 eura za dopravný kilometer. (resp. s DPM BB za 4,04 eura za dopravný kilometer)
2. Hľadať zákonné možnosti ako zabezpečiť konkurenciu vo verejnom obstarávaní na dopravcu a proaktívne oslovovať prípadných záujemcov.
3. V prípade, že proaktívne oslovovanie bude neúspešné, zvážiť a analyzovať možnosť zabezpečovania MHD v Banskej Bystrici samotným mestom, tzv. “in-house”.

Veríme, že rovnako ako nám, aj Vám, pán primátor, záleží na kvalitne dodávaných službách za primeranú cenu. A že v čase zvyšovania daní a chýbajúcich prostriedkov v mestskej pokladnici budete dbať na šetrné nakladanie s verejnými financiami.

S pozdravom

Matej Bučko za okresnú organizáciu SPOLU-občianska demokracia Banská Bystrica

Autor blogu:

Matej Bučko

Po piatich rokoch v Bratislave som sa vrátil domov do Banskej Bystrice a dianie v meste mi nie je ukradnuté.