Pred polrokom som vo svojom článku upozornil na nekonanie mesta vo veci obnovy mestského opevnenia a na hlasy spochybňujúce vlastnícky vzťah mesta k hradbám. V mene poslancov a poslaneckého klubu sme požiadali primátora, aby predložil plán ich postupnej obnovy. Čo sa v priebehu polroka udialo a čo bude ďalej so zvyškami fortifikačného systému mesta ?

O vážnej situácii a nevyhnutnosti konať sme písali na konci októbra. Viac nájdete v článku. Za náš klub, Banskobystrická alternatíva, sme žiadali, aby mesto upustilo od spochybňovania vlastníckeho vzťahu mesta k hradbám a pomohlo pri aktualizácii mestského opevnenia, hradieb – národnej kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Žiadali sme o vyčlenenie finančných prostriedkov na geodetické zameranie a majetkové vysporiadanie konkrétnych hradobných múrov a bášt.

Čo sa udialo za posledný polrok ?

V novembri na sociálnej sieti primátor zareagoval a opätovne sa prihlásil k hradbám. Zdôraznil komplikovanú majetkovú situáciu a potrebu koordinovať proces ich „legalizácie“ a majetkového vysporiadania. Keď opomenieme všeobecné vyhlásenia, tak za zmienku stojí jeho stretnutie s riaditeľom katastrálneho odboru Jakubom Šišovským, ktorý môže byť nápomocný v koordinácii procesu a pri identifikácii vlastníkov pozemkov, a oslovenie riaditeľky Krajského pamiatkového úradu. Podľa informácií nášho zástupcu primátora Milana Lichého, ktorý inicioval stretnutie na Krajskom pamiatkovom úrade, nám úrad radí postupovať po etapách – úsekoch, začať statickým posúdením opevnenia , zabezpečením architektonicko-historickeho výskumu a požiadaním o vydanie rozhodnutia k zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Napriek tomu, že vizuálne nevidíme žiadne zmeny, je zrejmé, že k nejakej personálnej aktivite došlo.

 

Predložili sme návrh na uznesenie, pretože niekedy je dobré mať „papier“

Boli sme radi, že sa téma hradieb opäť rozprúdila, ale neexistovalo uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré by oficiálne žiadalo primátora o realizáciu konkrétnych krokov. Ako to v živote a v politike býva, niekedy slová a deklarácie nestačia, a istejšie je mať niečo aj „na papieri“. Preto náš klub, Banskobystrická alternatíva, predložil na aprílovom rokovaní zastupiteľstva návrh na uznesenie, ktorým poslanci žiadajú primátora, aby na najbližšie rokovanie zastupiteľstva v júni 2021, predložil časový harmonogram zamerania mestských hradieb s cieľom ich nadobudnutia do vlastníctva Mesta Banská Bystrica a jeho následnej obnovy. Okrem toho sme v uznesení žiadali, aby štatutár mesta zabezpečil potrebné rozpočtové zdroje na realizáciu vyššie uvedeného účelu. Sme radi, že uznesenie bolo schválené väčšinou poslancov mestského zastupiteľstva naprieč všetkými klubmi.

Pamiatky, na ktoré sa nepamätá ?

Čas je neúprosný a historické kultúrne pamiatky bez odbornej starostlivosti a našej pozornosti degradujú, strácajú svoju stabilitu a funkčnosť a dostávajú sa do havarijného stavu. Opevnenie nie je osamotený príbeh v našom meste. Stačí sa prejsť po meste, nepoteší nás ani rozpadajúci sa trotuar – vyvýšený chodník na Hornej striebornej a Krížnej ulici, kamenná obruba v centrálnej časti námestia, či fasáda na MŠ na Hornej ulici a Lazovnej 19. Vieme, že nejde o jednoduchú úlohu, obnova kultúrneho dedičstva je náročný odborný a finančný proces a peňazí nikdy nie je dosť, ale iné mestá sú nám príkladom, že sa to dá. Už teraz je neskoro a máme meškanie, preto nezastavujeme. Vážime si naše kultúrne dedičstvo, preto budeme túto tému a plnenie uznesenia sledovať.

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.