Finalizujeme..

Historicky prvý akčný plán Otvoreného vládnutia aka „OGP Local“ pre našu samosprávu, nadobudol finálnu podobu. Dokončené sú aj fomálne úlohy, ako napr. kvalitný preklad akčného plánu do angličtiny. Osobne som ozaj hrdá, že sa podarilo akčný plán Otvoreného vládnutia vytvoriť a veľmi by som si priala, aby to tak raz cítili všetci Bystričania a Bystričanky, že sa Banskej Bystrici podarilo dostať sa na mapu otvoreného vládnutia vo svete, aj u nás.. Je to veľká vec.

Úprimná vďaka patrí..

  • tým ľuďom z MsÚ, ktorí sa zúčastňovali stretnutí Otvoreného vládnutia a svojimi vstupmi prispeli k vytvoreniu akčného plánu. Hlavne sa podľa mňa treba poďakovať ich nastaveniu na dialóg s ostatnými účastníkmi. Mňa to presvedčilo, že dialóg sa bude posúvať a že sa bude dať rozvíjať. Aj pre toto mal proces tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia v našom meste význam.
  • všetkým zúčastneným občanom z BB (a niektorým aj mimo BB), bez ktorých by často tvorivé stretnutia a ich výsledky neboli možné. Vďaka za ich vieru v zmysluplnosť stretnutí.
  • účasti niektorým kriticky vyhraneným občanom BB, ktorí sa na väčšinu doterajšieho diania a výsledkov vo verejných veciach pozerajú s dešpektom. Aj oni boli kvalitnými prispievateľmi a svojimi skúsenosťami a myšlienkami pomohli interpretovať dynamiku občianskej „arény“ v BB.
  • vedeniu mesta, ktoré akčný plán schválilo a dalo mu šancu, aj keď sa s ním, ako my všetci, bude musieť krok za krokom zoznamovať a osvojovať si ho. A tá cesta nebude ľahká ani rýchla. Ale už sa otvorila. A to je hlavné.

Týmto všetkým úprimná vďaka.

Malé odpovede na niektoré reakcie k projektu Otvorené vládnutie..

Z pozície členky tímu, reprezentujúcej jednu z partnerských organizácii OGP local – Dialogue Centre n.o., si dovolím stručne zareagovať na niektoré verejné reakcie na projekt Otvorené vládnutie, aj keď v DC nás čaká určite hlbšia sebareflexia a reflexia doterajšieho fungovania projektu.

Reakcia viceprimátora Lichého, ktorú si dovolím zacitovať, podľa mňa výstižne zachytila našu snahu v projekte Otvoreného vládnutia: “Tvorba akčného plánu pre naše otváranie k zlepšeniu spolupráce pri spravovaní vecí verejných v Bystrici sa chýli k záveru, k odovzdaniu správy do sveta o nás. Zároveň sa začne naša cesta podľa tejto novej mapy.  Verím, že ju budeme spoločne úspešne zvládať, a že po nej pôjdu naši nasledovníci, a určite ju ešte vylepšia. Milé mapovačky a mapovači ďakujem Vám veľmi pekne za mapové dielo, s ktorým sa Bystrica nestratí a bude bystrejšia a priateľskejšia”. Takéto pochopenie našej práce na Otvorenom vládnutí je veľkým povzbudením do ďalšej práce a veľmi si to vážim.

K najčerstvejšej reakcii v blogu ďalšej aktívnej účastníčky diskusií k Otvorenému vládnutiu – p. Medzihradskej – by som v prvom rade chcela zdôrazniť, že i ja by som vítala spoločnú refelxiu, zdieľanie postrehov a ponaučení na proces tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia a jeho výsledku. Takáto reflexia je pre všetkých z nás, učiacich sa, skutočne žiaduca. V tejto chvíli by som však chcela vyjadriť stručne svoj názor k trom bodom, ktoré vo mne blog a možno aj iné niektoré predchádzajúce reakcie na Otvorené vládnutie evokovali : 1.) téma transparentnosť, 2.) mocenský boj v BB, 3.) je energia na Otvorené vládnutie správne vložená energia?

  • Téma transparentnosť – Transparentnosť, ako jeden z kľúčových princípov Otvoreného vládnutia, je síce spätá napr. so zverejňovaním záznamov, alebo prepisov zo zasadaní komisií MsZ a možností online pripojenia, používanie tlačových konferencií pri riešení sporných prípadov, prehľadnejšie a komfortnejšie webové stránky mesta, či priestor pre poslancov a ich vlastný výber tém v Radničných novinách”, ako spomína autorka v blogu a ako to odznelo na stretnutiach k tvorbe akčného plánu. Transparentosť je však tiež úzko spojená s dôverou. Či dokonca dôvera je nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu vyšsie uvedených aktivít. A na dôvere je určite na bystrickej verejnej scéne „práce ako na kostole“, ako sa často zdôrazňuje a ako tiež odznelo na stretnutiach. Ale málo sa v tomto smere niečo skutočne robí. V otvorenom vládnutí potrebujeme pracovať práve v tomto smere a to sa dá podľa mňa pôsobením medzi angažujúcimi sa vo veciach verejných dialogicky, mediačne, negociačne – trpezlivo a vytrvalo. Potom by nemal byť problém informácie zverejňovať, a nemal by byť problém ani s podozrievaním, že niekto informácie zámerne nechce zverejniť..
  • Mocenský boj v BB – Nie je ozaj asi našou ambíciou vnikať teraz do detailov histórie mocenských ambícií a logík, ako je rafinovanosť bystrických politikých reprezentácií a ich zástancov a ako sa bude v predvolebnom období chytračiť. Priznám sa, mne sa to aj troška protiví.
  • Vložená Energia na Otvorenom vládnutí – Energiu vloženú do rozvoja otvoreného vládnutia vnímam ako garanciu, že sa veci môžu pohnúť dopredu. Bezohľadu na to, kto vyhrá politický boj. Naopak, energia vložená do “boja s nepriateľom”  je  palivom pre ešte väčsiu polarizáciu a nedôveru vo vzájomných vzťahoch v našom meste. Bezohľadu na to, kto vyhrá politický boj.

V blogu pani Medzihradskej vnímam však aj, pre mňa omnoho dôležitejší motív, ktorý hovorí aj o možnosti pozitívneho vplyvu Otvoreného vládnutia, napr.  pre participáciu.. Malo by nás zaujímať – ako ďalej bude práca na Otvorenom vládnutí napredovať, ako systematicky rozvíjať priestor pre kooperáciu všetkých, čo sa chcú angažovať vo veciach verejných, ako zabezpečiť, aby sa Banská Bystrica z mapy Otvoreného vládnutia nevymazala. Bezohľadu na to, kto vyhrá politický boj.

Koniec..

Ospravedlňujem sa, že nemôžem momentálne podrobnejšie reagovať na všetko, čo v meste odznelo v súvislosti s projektom Otvoreného vládnutia, ale som ozaj vďačná za vaše reakcie. Zatiaľ určite všetky. To be continued..

Autor blogu:

Soňa Kariková

Po 12 rokoch života v Londýne sa v rodnom meste Banská Bystrica snažím zúročiť svoje vzdelanie, odvahu, skúsenosti a zatiaľ stále ako taký nadhľad a posúvať veci dopredu. Svoje aktivity a aktivity niekoľkých blízkych kolegov a kolegýň, ktoré su zamerané na budovanie kultúry dialógu, spolupráce - realizujeme v rámci neziskovej organizácie Dialogue Centre n.o. Našou hlavnou aktivitou v meste je v súčasnosti práca spojená s medzinárodnou iniciatívou Otvoreného vládnutia, prostredníctvom ktorej sa snažíme o pozitívnu zmenu v spôsobe správe vecí verejných v našom mestečku.