Autor:

Soňa Kariková

Po 12 rokoch života v Londýne sa v rodnom meste Banská Bystrica snažím zúročiť svoje vzdelanie, odvahu, skúsenosti a zatiaľ stále ako taký nadhľad a posúvať veci dopredu. Svoje aktivity a aktivity niekoľkých blízkych kolegov a kolegýň, ktoré su zamerané na budovanie kultúry dialógu, spolupráce - realizujeme v rámci neziskovej organizácie Dialogue Centre n.o. Našou hlavnou aktivitou v meste je v súčasnosti práca spojená s medzinárodnou iniciatívou Otvoreného vládnutia, prostredníctvom ktorej sa snažíme o pozitívnu zmenu v spôsobe správe vecí verejných v našom mestečku.