Otvorený list primátorovi mesta Petrovi Gogolovi

Vážený pán primátor,
rozhodnutím zo začiatku roku 2013 vydal príslušný útvar MsÚ určenie (OVZ-DS-10056/38/2013), na základe ktorého bola osadená na Matuškovej ulici dopravná značka, znemožňujúca prístup vodičov k hornému vchodu do rímskokatolíckeho cintorína. Pre mnohých návštevníkov mestského cintorína to bolo prekvapenie, nad ktorým krútia hlavami ešte dodnes. Registrujem pretrvávajúcu vlnu Srozhorčenia, ale hlavne fakt, že tento stav nikto do dnešných dní neriešil.

Počúvam a čítam argumenty, ktoré sa rôznia, čo neveští nič dobré. Kompetentní sa zaoberajú hlavne tým, že rozhodnutie vzniklo na základe petície. Spomínanú petíciu nikdy nikto nevidel a zmena v dopravnom značení vznikla na základe sťažnosti dvoch rodín, bývajúcich po obidvoch stranách prístupovej cesty. Druhým argumentom je nechuť tolerovať prechod chodcov cez cintorín, čo ale podľa môjho zváženia vôbec nesúvisí s dopravnou značkou. Ďalším dôvodom tohto postupu je bezplatné parkovanie, čo je podľa kompetentných neprípustné a je potrebné to zastaviť. Dôvody a argumenty sa navzájom prekrývajú, skôr mi to však pripomína vytváranie atmosféry ako to vysvetliť a nie ako to vyriešiť.
S Vážený pán primátor, dnes som bol opakovane na cintoríne, prezrel som prístupovú cestu, plochu vhodnú na parkovanie, stav chodníkov v cintoríne a režimové opatrenia. Napriek tomu, že som nedostal odpoveď na moju otázku, koľko je v cintoríne hrobových miest, predpokladám, že je tu pochovaných niekoľko stoviek ľudí. Toto miesto je koncentráciou zármutku, piety, úcty a tolerancie. Je to miesto, kde po stáročia chodia pozostalí zapáliť sviečku, priniesť kvietok a pospomínať. Nesťažujme a nekomplikujme im to, prosím, pán primátor.

Považujem rozhodnutie z februára 2013 za unáhlené a nezlučiteľné s verejným záujmom. Jedna zodpovedí, ktoré som dostal od kompetentných hovorí aj o tom, že tento problém budú riešiť. Áno, aj to je maličký, predsa len prísľub. Chcem Vás, vážený pán primátor, požiadať, aby ste opravili nezmyselné rozhodnutie a umožnili prístup vozidlom k vrchnej bráne. Možnosť vstupovať na cintorín zo severnej vrchnej strany je štandardom a to hlavnSe v prípade, keď to umožňujú miestne podmienky. Píšem nielen za všetkých, ktorým je prístup k hrobom zo spodného vchodu nemožný a nezdolateľný, ale aj za matku mojej manželky, ktorá má 87 rokov a nedokáže sa vyšplhať k hrobu svojho manžela. Verte mi, takýchto príkladov je nespočet.

Nepatrí sa vstupovať do kompetencií odborných zamestnancov MsÚ, nedá mi však nepošepkať riešenie. Núka sa mi príklad z Kyjevského námestia, kde je možné s platným parkovacím lístkom bezplatne parkovať 1 hodinu. Skvelé a jednoduché riešenie, prečo ho nepoužiť aj na Matuškovej ulici.

Banská Bystrica, 25. jún 2014
Martin Baník

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.