Kontrolný deň na banskobystrickom kúpalisku

Koniec letnej sezóny patril kontrolnému dňu na plážovom kúpalisku. Napriek niekoľkým veciam, ktoré sa počas roka na plážovom kúpalisku zlepšili, stále máme aj dosť pripomienok a podnetov od návštevníkov mesta, ale i samotných Banskobystričanov. Zoznam všetkých nedostatkov, sme počas kontrolného dňa odovzdali nájomcovi kúpaliska a očakávame, že do ďalšej sezóny budú odstránené. Overíme si to hneď na jar, skôr, ako začne nová sezóna.

plazove

Okrem toho sme spoločnosť Aqualand vyzvali, aby nám predložili doklady o plnení nájomnej zmluvy a to konkrétne výšku investovaných prostriedkov do rekonštrukcie kúpaliska, ku ktorej sa zaviazali, keď pláž preberali do nájmu od mesta. Investície, ktoré sú dlhodobo verejnosťou spochybňované podrobne preskúmame. Ľudia musia konečne na svoje otázky dostať jasnú odpoveď.

Zlučovanie mestských organizácií

v predvolebnej kampani som avizoval, že v prípade zvolenia budem presadzovať zníženie počtu organizácií zriadených mestomzlúčenie mestských firiem. Mať ich toľko je zbytočným luxusom. V niektorých prípadoch dokonca vykonávajú duplicitnú činnosť, čo považujem za neprijateľné. Ich zlúčením zabezpečíme vyššiu ekonomickú efektívnosť a transparentnosť. Na blížiace sa mestské zastupiteľstvo som preto poslancom predložil návrh na zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik mesta, s. r. o. (BPM) a akciovej spoločnosti MBB a.s., ako aj zlúčenie príspevkovej organizácie ZAaRES (Záhradnícke a rekreačné služby) so Správou športových a telovýchovných zariadení (SŠaTZ). Okrem toho som poslancom predložil návrh na vystúpenie zo spoločnosti VISIT s.r.o., ktorej agendu a celú značku následne preberú zamestnanci z Odboru propagácie mesta.

Záverom…

Minulý víkend bol nabitý bohatým programom. Blahoželám organizátorom osláv Slovenského národného povstaniaMedzinárodných leteckých dní SIAF 2015 za skvelé podujatia, ktoré prekračujú hranice regiónu a stávajú sa uznávanými v zahraničí. Uplynulý týždeň sa niesol aj v znamení športu. Zablahoželal som k úžasnému úspechu majstrovi sveta Matejovi Tóthovi.

toth

Záver týždňa patril pracovnej ceste do Košíc, aby som získal viac informácií k titulu Európske mesto športu, na ktorý je naše mesto horúcim kandidátom.

IMG_1253

V duchu „Spoločne za titul Európske mesto športu 2017“ som včera spolu so stovkami Banskobystričanov odbehol polmaratón s časom 02:16:29 🙂 Ďakujem organizátorom za ďalší ročník úžasného Banskobystrického maratónu.

marathon

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.