V rokoch 2022 až 2023 sa v Banskej Bystrici ako aj vo Zvolene aktualizovali technické pravidlá pre prevádzku autobusovej prepravy.  V oboch mestách sa pritom tieto pravidlá menili nezávisle od seba – v oboch  totiž skončila platnosť predošlých zmlúv. Takáto náhoda nám dáva príležitosť porovnať výkon oboch susediacich samospráv. Poďme si teda pozrieť, aké vymoženosti v MHD si stanovili v Banskej Bystrici a aké vo Zvolene. Vyhlasujem súboj technických štandardov v oblasti MHD medzi oboma mestami.

Pravidlá pre derby som pripravoval tak, že som si najprv dohľadal zmluvy, ktoré uzatvorili obe mestá so svojimi s dopravcami (zhodou okolností ide v oboch prípadoch o SAD Zvolen). Obe zmluvy majú aj svoju technickú prílohu a práve v nej som našiel tie časti, ktoré budú predmetom nášho porovnania. Jednotlivé technické detaily som roztriedil do kategórií pričom v každej z nich sa bude súťažiť o jeden bod.  Na konci blogu body spočítame a určíme víťaza. Poďme teda na súboj, práve začína.

Maximálny priemerný vek vozidiel

 • Banská Bystrica: 13 rokov (počas celého plnenia služby)
 • Zvolen:  v prvom a druhom roku sú to 3 roky, každým ďalším rokom sa hranica posúva o 1 rok naviac.
 • víťaz kola: Zvolen

Bezbariérovosť pri nástupe

 • Banská Bystrica: Aspoň  50 percent autobusov musí umožňovať bezbariérový nástup (autobusy musia byť nízkopodlažné)
 • Zvolen: 100 percent autobusov musí byť nízkopodlažných
 • víťaz kola: Zvolen

Systém na zablokovanie dverí

 • Zvolen: Každé vozidlo musí mať zabudované blokovanie dverí proti privretiu cestujúceho
 • Banská Bystrica: Takýto systém sa vyžaduje len pri tých dverách, ktoré nie sú v dohľade šoféra
 • víťaz kola: Zvolen

Klimatizácia

 • Zvolen: každé vozidlo musí mať funkčnú klimatizáciu
 • Banská Bystrica: kliamtizácia nie je povinná
 • víťaz kola: Zvolen

Kúrenie

 • Zvolen: povinné vo všetkých vozidlách
 • Banská Bystrica: povinné vo všetkých vozidlách
 • víťaz kola: remíza

Okná

 • Zvolen: okná musia byť z priehľadných determálne skiel, ktoré znižujú priepustnosť tepla s mierou zatmavenia najviac o 50 percent. Zatmavovacie fólie sú zakázané. Na každých započatých 6 metroch vozidla musia byť minimálne dve otváracie okná s možnostťou zaistenia.
 • Banská Bystrica: žiadne požiadavky na okná a výber materiálu.
 • víťaz kola: Zvolen

Sedadlá

 • Zvolen: minimálna požadovaná otrasuvzdornosť: 70 000 otáčok. Sedacia aj chrbtová časť sedadiel musí spḱňať predpísaný dizajn. Čalúnenie musí byť látkové alebo kožené, musí byť vymeniteľné.
 • Banská Bystrica: žiadne požiadavky na materiál sedadiel.
 • víťaz kola: Zvolen

Kočíky, invalidné vozíky

 • Zvolen: požadované je min. 1 miesto pre kočík resp. vozík. Minimálny rozmer pre takéto miesto: 1000 x 1200 m.  Miesto musí byť vybavené držiakom pre zaistenie vozíka. Nosnosť nástupnej plošiny min. 200 kg. Pri spustení musí plošina dosiahnuť úroveň vozovky.
 • Banská Bystrica: min. 1 miesto pre kočík/vozík s povinným držiakom. Nástupná plošina nie je požadovaná.
 • víťaz kola: Zvolen

Elektrické transparenty

Elektrické displeje slúžia na zobrazovanie základných informácií pre cestujúcich – čísla linky, cieľovej zastávky, prípadne dôležitých alebo nastávajúcich zastávok.

 • Zvolen: zvonku musí byť elektronický displej na všetkých stranách vozidla – prednom, ľavom, pravom aj zadnom čele. Okrem toho musí mať každé vozidlo dva displeje aj vo vnútri. Tie musia dokázať zobrazovať aj tzv. „nedopravný“ obsah (komerciu, mestské oznamy a pod.).
 • Banská Bystrica: elektrický displej sa vyžaduje len na vonkajšej strane vozidla. Konkrétne sa vyžaduje na prednom a zadnom čele, pravom boku. Vnútorný displej nie je povinný.
 • víťaz kola: Zvolen

Palubný počítač – zber a odosielanie dát (z vozidiel MHD do centrály)

 • Zvolen: čas príchodu a odchodu z garáže, čas príchodu a odchodu zo zastávky, začiatok a koniec revíznej kontroly, aktuálna poloha vozidla, identifikácia aktuálnej zastávky, informácia o predaných / označených cestovných lístkoch, aktuálny počet cestujúcich, teplota (vonkajšia aj vnútorná), spotreba pohonných hmôt. Frekvencia zasielania dát: každú  1 minútu
 • Banská Bystrica: čas príchodu a odchodu z garáže, príchod a odchod zo zastávky, začiatok a koniec revíznej kontroly. odchýlka od trasy. Frekvencia zasielanai dát: nie je nešpecifikovaná.
 • víťaz kola: Zvolen (medzi požiadavkami Banskej Bystrice mi najviac chýba modul na zisťovanie aktuálneho počtu cestujúcich resp. spotreby pohonných hmôt).

Vonkajší vzhľad vozidla, uniformy pre šoférov

 • Zvolen: vozidlá musia spĺňať jednotný, predpísaný dizajn. Pre šoférov je povinné nosenie uniformy (letná aj zimná verzia).
 • Banská Bystrica: žiadny predpísaný dizajn pre autobusy. Ani uniforma nie je u šoférov požadovaná.
 • víťaz kola: Zvolen

Reklama (vonkajšia aj vnútorná)

 • Zvolen:  dopravcovi sa zakazuje lepiť reklamu na vozidlá MHD – to platí tak pre exteriér ako aj pre interiér autobusov. Reklama je povolená len vo výnimočnom prípade, keď si ju vyslovene vyžiada mestský úrad. V takej situácii úrad dopravcovi uhradí výdavky spojené s jej nalepením resp. jej následným odstránením.
 • Banská Bystrica: reklama na autobusoch je povolená, kontrolu nad ňou má samotný dopravca.
 • víťaz kola: Zvolen

Osvetlenie

 • Zvolen: žiadne požiadavky na osvetlenie v autobuse
 • Banská Bystrica: vyžaduje sa hlavné osvetlenie pri zníženej viditeľnosti resp. pri státí na zastávkach, Núdzové osvetlenie musí byť v tých častiach mesta, kde chýba verejné osvetlenie.
 • víťaz kola: Banská Bystrica

Kamerový systém

 • Zvolen: kamery sú povinné pri každých dverách vzodila.
 • Banská Bystrica: žiadne požiadavky na kamerový systém v MHD
 • víťaz kola: Zvolen

Wifi

 • Zvolen: wi-fi musí byť  spustená v kažom vozidle. Požadovaná norma je 802.11b/g/n. Minimálny down/up: 5/0,384 Mb/s. Systém musí umožňovať blokovanie vybraných  stránok resp. domén, Systém taktiež musí umožniť reporting a evidovať štatistiky pripojenia.
 • Banská Bystrica: wi-fi musí byť  v kažom vozidle.. Žiadne technické požiadavky na pripojenie (normu, resp. rýchlosť) nie sú špecifikované. Zmluva s dopravcom taktiež neurčuje ani blokovanie nevhodných stránok, resp, reportovanie štatistík.
 • víťaz kola: Zvolen.

USB

 • Zvolen: Minimálny počet prípojok USB v každom vozidle: 6. Minimálny počet vstupov na jednej nabíjačke: 2
 • Banská Bystrica: Minimálny počet prípojok USB: 2. Minimálny počet vstupov na jednej nabíjačke: nešpecifikovaný.
 • Obidva mestá vyžadujú štandard 3.0
 • Víťaz kola: Zvolen

Emisie

 • Zvolen:  100 % vozidiel musí spĺňať európsku normu. Najstaršia akceptovaná verzia normy: VI
 • Banská Bystrica: 40 % autobusov musí byť nízkoemisných. Konkrétna verzia normy nie je špecifikovaná, teda je otázne, podľa čoho sa vlastne vozidlo považuje za „nízkoemisné“.
 • víťaz kola: Zvolen

Čistenie vozidiel

Minimálny rozsah čistenia:

 • Zvolen: 
  – Suché čistenie podlahy 1 x denne
  – Mokré čistenie podlahy (umývanie, mopovanie) 1 x denne
  – Dezinfekcia madiel 1 x týždenne
  – Vonkajšie umývanie 1 x mesačne
  – Vnútorné umývanie skiel 12 x ročne
  – Čistenie (vysávanie) sedadiel 4 x ročne
  – Umývanie obkladov 1 x ročne
  – Tepovanie sedadiel 1 x ročne
 • Banská Bystrica: žiadny minimálny rozsah nie je špecifikovaný.
 • Obidva mestá požadujú výkazy o čistení na dennej, týždennej a mesačnej báze.
 • víťaz kola: Zvolen

Vybavovací systém (kúpa a označenie  lístka)

 • Zvolen: označovač musí byť pri každých dverách, pričom ako sú dvere široké (aspoň 1200 mm), musia byť pri nich až dva označovače. Spôsoby platby: dopravnou kartou, Apple Pay, Android Pay, QR kódom. Tlač lístkov nie je požadovaná.
 • Banská Bystrica: označovač musí byť pri každých dverách.  Spôsob platby: dopravnou kartou alebo v hotovosti u šoféra. Tlač lístka je možná pri prvých dverách autobusu.
 • Okrem spomenutého platí, že obidva mestá vyžadujú tieto ďalšie funkcie: kúpa a storno lístka, nákup aj pre spoluestujúcich, možnosť zablokovania systému v prípade kontroly revízorom, možnosť „dobiť“ kredit elektronicky.
 • víťaz kola: remíza (Zvolen podporuje viac technologických noviniek., na druhej strane Banská Bystrica má zmluvne podchytenú aj platbu v hotovosti resp. tlač lístka).

Tlačidlá

Obidva  mestá vyžadujú v autobusoch nasledovné typy tlačidiel:

 • núdzové zastavenie vozidla
 • tlačidlo STOP (žiadosť o zastavenie na zastávke a otvorenie príslušných dverí)
 • tlačidlo DVERE – vonkajší pokyn na automatické otvorenie dverí.

Všetky tlačidlá pritom musia spĺňať predpísaný dizajn (farby a tvar).

Požiadavky špecifické pre to – ktoré mesto:

 • Zvolen:  Tlačidlo STOP musí byť umiestnené aspoň dvakrát v blízkosti každých dvier. Všetky tlačidlá musia mať povrch v Braillovom písme.
 • Banská Bystrica: Počet tlačidiel STOP nie je špecifikovaný, v zmluve sa spomína len odporúčanie, aby boli v blízkosti dvier. Braillovo písmo sa na tlačidlách nevyžaduje.
 • víťaz kola: Zvolen

Neelektronické Informačné panely

 • Zvolen: Žiadna zmienka v zmluve o takýchto informačných paneloch
 • Banská Bystrica: v autobusoch musia byť vyčlenené štandardizované plochy, na ktorých sa umiestnia stojany s informačnými prospektami (stojan musí byť minimálne pre dva listy formátu A4). Informačné materiály musia mať jednotný, vopred schválený dizajn. Informácie sa môžu týkať len verejnej dopravy.
 • víťaz kola: Banská Bystrica, hoci čiastočne požiadavky pokrýva aj Zvolen, ktorý vyžaduje v interiéri elektronické tabule. Tie môžu taktiež slúžiť na šírenie informácií. Banská Bystrica, naopak, elektornické tabule vo vnútri vozidiel nepožaduje.

Vyhlásenie víťaza

Súboj medzi susednými mestami vyhráva mesto Zvolen. Víťazovi gratulujeme. Výsledné skóre je 18 : 3 v prospech menšieho mesta. Na záver si ešte môžeme vytvoriť súpis tém, aby sme mali prehľad, v ktorých témach získalo ktoré mesto jednotlivé body:

 • Banská Bystrica: osvetlenie, neelektornické informačné panely
 • Zvolen: vek vozového parku, bezbariérovosť, blokovanie dverí, klimatizácia, okná, sedadlá, priestory pre kočík / vozík, elektronické transparenty, palubný počítač, vonkajší vzhľad, reklama, kamerový systém, wifi, USB, emisie, čistenie, tlačidlá.
 • Remíza: kúrenie, vybavovací systém.

Víťazstvo Zvolena je podľa mňa umocnené aj tým, že body získavalo v dôležitejších kategóriách.

Poznámky o pravidlách „súboja“

 • Obidva mestá vložili do zmlúv isté výnimky o prechodnom období – prvý rok teda platia pre dopravcov mäkšie pravidlá ako po zvyšok trvania zákazky. Zvolen dokonca definuje 4 staršie autobusy ako „dočasné“, pre ktoré takisto platia výnimky z pravidiel. Tieto špeciálne a dočasné pravidlá som pri porovnaní nezohľadňoval. Vo Zvolene trvalo prechodné obdobie 10 mesiacov, v Banskej Bystrici jeden rok.
 • Do porovnanie som takisto nevložil požiadavky na kapacitu a veľkosť autobusu – tento parameter je asi subjektívny, keďže pre každé mesto (resp. aj pre každú linku) sú vhodné spoje s inou kapacitou.
 • Medzi technickými požiadavkami sa v zmluvách spomína aj vybavenie autobusových zastávok. Ani tieto časti zmluvy som v „súboji“ nezohľadňoval. Sústredil som sa len na technické vybavenie autobusov.
 • Informácie som čerpal priamo zo zmlúv, ktoré uzatvorili mestské úrady so svojimi dopravcami (zhodou okolností  majú obe mestá toho istého dopravcu – SAD Zvolen). Posudzoval som pritom len tie požiadavky, ktoré sa nachádzali v technických prílohách. Konkrétne teda ide o tieto dokumenty: Zmluva na autobusovú dopravu v Banskej Bystrici (príloha č. 10) a zmlvua o MHD vo Zvolene (príkoha č. 4). V Banskej Bystrici som sa teda venoval iba autobusovej doprave, nie trolejbusovej. Tú som vynechal, lebo by sme ju nevedeli porovnať s nejakým zvolenským ekvivalentom.
 • Vek vozidiel je špecifická technická kategória. Kým vo Zvolene bol max. priemerný vek stanovený priamo v súťažných podkladoch, Banská Bystrica ho stanovila ako kritérium pre vyhodnotenie súťažnej ponuky. Toto kritérium potom bodovo ohodnotila (hlavnýmkritériom bola pritom cena zákazky).
 • Predmetom porovnávania boli teda zmluvy s dopravcami, ale už nie skutočný stav vo vozových parkoch. Dopravca môže jazdiť s lepšími ale aj s horšími autobusmi ako je zachytené v zmluve. V prípade, že jazdí s tými horšími, môže si mesto vymáhať pokuty.  V prípade, že jazdí s lepším technickým vybavením, je to len plus pre dopravcu. Predmetom súťaže teda bola vizitka mestských úradov (aké podmienky stanovili vo verejnom obstarávaní) nie vizitka dopravcov (s akými autobusmi naozaj jazdia).
 • Zmluvy v obidvoch mestách boli uzatvorené nedávno (v Banskej Bystrici platí od roku 2021, vo Zvolene od roku 2022). Obe zmluvy majú dobu trvania 10 rokov.

Ilustračné foto:

 • erb mesta Zvolen – Autor: Lukáš Lalinský, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=498749
 • erb Banskej Bystrice – dizajn manuál https://cdn.banskabystrica.sk/2019/04/Dizaj-Manual-cast-Erb-mesta.pdf
 • logo „versus“ – Scott Ward, https://freepngimg.com/png/97392-versus-free-hd-image

 

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.