Po včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve, na ktorom sme 2 hodiny diskutovali o zámere mesta rekonštruovať verejné osvetlenie, som odchádzal s pocitom, že sme vďaka argumentácii dosiahli, že vedenie mesta stiahlo svoj návrh, dopracuje ho a možno prehodnotí do nastávajúceho nášho zasadnutia o dva týždne. Dnes ráno som sa však z portálu Bystricoviny dozvedel, že aj napriek vecnej diskusii, sme nevedeli argumentovať, a preto musím zareagovať týmto stanoviskom a uviesť reálne to, čo sme včera za náš klub Srdcom Bystričania povedali v diskusii osobne.

Téma verejného osvetlenia v meste bola konečne otvorená prvýkrát v úvode roka 2020 správou firmy Progres HL, ktorá sa dlhé roky stará o osvetlenie v Banskej Bystrici. Táto téma nebola ďalej riešená, akoby sa správou uzavrela. Ani rozpočet mesta na rok 2020 a následne jeho zmeny, neobsahovali žiadnu položku na opravu, len bežnú údržbu a servis. Náhly zámer mesta investovať v priebehu roka 2020 sumu 1,9 mil. eur a v roku 2021 sumu 1,1 mil. eur do opráv verejného osvetlenia v našom meste nás teda prekvapil. Bol predstavený pár dní pred včerajším zasadnutím mimoriadneho zastupiteľstva a dopravná komisia, pod ktorej gesciu táto oblasť spadá, o tomto materiály nerokovala. Uznesenie, teda stanovisko mala prijať len hlasovaním mailovou formou tzv. per rollam. Považujeme za nevhodné, aby tak vážnu investíciu v hodnote 3 mil. eur odsúhlasovala komisia bez diskusie, a týmto spôsobom. Výsledok hlasovania mailom bol nasledovný: 4 členovia boli za tento materiál, ale 7 členov sa zdržalo, nakoľko nepovažovali materiál za zmyslupne spracovaný, alebo nemali dostatok informácií. Materiál teda finálne nebol odporučený odbornou komisiou. Jediné, čo sa stihlo, bolo prerokovanie materiálu deň pred mimoriadnym zastupiteľstvom na finančnej komisii, ktorá však technické veci tohto zámeru vôbec nemala preberať, ale mala posúdiť ekonomický aspekt. Chýbajúca odborná debata je prvý dôvod, ktorým sme včera argumentovali.

Druhý dôvod a veľmi vážny je stav verejných financií, ktorý sa po korona karanténe výrazne zmenil a mesto plánuje podľa vlastných podkladov, ktoré pripravilo, hospodáriť v roku 2021 s deficitom 6 mil. eur a v roku 2022 3 mil. eur. Dokopy teda schodok 9 mil. eur, čo je objem financií, ktorý skutočne zaráža a šokuje. Pre porovnanie, zvýšené dane mesta na rok 2021 z nehnuteľností, proti ktorým náš klub Srdcom Bystričania bojoval, má do pokladne mesta ročne priniesť navyše 2,5 mil. eur. To pre predstavu, čo znamená mínus 9 miliónov v hospodárení nášho mesta pre nastávajúce dva roky. V tomto schodku nie sú ešte zarátané náklady, ktoré si bude uplatňovať prevádzkovateľ MHD v BB, lebo autobusy a trolejbusy počas korona karantény jazdili, ale prázdne, plaváreň išla a kúrila, ale prázdna a to isté zimný štadión. Je to pochopiteľné, že to tak bolo, ale tie náklady niekto pokryť musí a bude to mesto. Koľko to bude nikto zatiaľ nevie, ale treba s tým rátať a budú to veľké sumy. Obstarávanie na prevádzku MHD v meste podľa prvých informácií ukazuje, že autobusová a trolejbusová doprava nás bude stáť o 5 mil. eur ročne viac , ako v roku minulom… No a do tohto marazmu verejných financií, kedy ekonomické oddelenie mesta ráta s najhoršími rokmi, aké tu za posledné roky boli,  prichádza návrh na minutie 3 mil. eur na opravu verejného osvetlenia bez diskusie a narýchlo. Zdroje na túto opravu majú pochádzať zo štátneho preklenovacieho úveru kvôli výpadku príjmov v sume 1,9 mil. eur a na 1,1 mil. eur si má mesto zobrať komerčný úver. Stav verejných financií a vízia nasledujúcich ťažkých rokov je argument číslo dva, prečo sme žiadali prehodnotenie tohto zámeru a navrhovali sme veľmi opatrné hospodárenie, bez spochybňovania nutnosti v čase riešiť verejné osvetlenie v Banskej Bystrici.

Tretí vážny argument, ktorý som predniesol v diskusii bol, že tento zámer navrhlo vedenie mesta realizovať formou priameho zadania celej 3 mil. eurovej zákazky priamo, bez verejného obstarávania. Podľa výkladu mesta to Zmluva medzi Mestom BB a firmou spravujúcou osvetlenie umožňuje, no nezabezpečí  zdravú hospodársku súťaž na túto veľkú zákazku. Je všeobecne známe, že verejné obstarávania prinášajú úsporu v cene diela niekedy 10, niekedy 20 a viac percent. Pri sume tejto zákazky to môže byť teda 300 až 600 tis. eur a to je skutočne suma, ktorá by mohla napríklad znamenať viac zrekonštruovaných ulíc s verejným osvetlením, alebo realizáciu iných zámerov z nášho programu, na ktorý sme nezískali podporu a financie, lebo neboli… Nazvať stav verejného osvetlenia za havarijný a riešiť jeho opravu narýchlo, nepovažujeme za správne rozhodnutie, pretože o tom, v akom stave osvetlenie je, vieme na meste minimálne 10 rokov.  Ak je teda stav havarijný a neodkladný ani počas krízového hospodárskeho obdobia, pýtam sa, prečo rozpočet na rok 2020 (mimochodom historicky najvyšší, aký kedy mesto malo), neobsahoval ani jednu položku na rekonštrukciu? Myslím si, že je teda vhodnejšie pomenovať stav verejného osvetlenia ako zanedbaný.

Štvrtý a posledný dôvod, prečo sme aktuálne tento návrh nepodporili, je spôsob predloženého rozpočtu viď. foto, kde je v 5 položkách rozpísaná celá suma, bez technickej špecifikácie. Toto je niečo, čo nebudeme podporovať.

 rozpocet-na-2021

A na záver nášho vnímania pojmu havarijný stav. Havarijný stav umožňujúci zadať zákazku priamo bez výberového konania je podľa nášho klubu stav ako napr. odtrhnutá strecha z budovy školy, kde nemôže byť odklad realizácie.

Autor blogu:

Martin Turčan

Základom dobrej komunálnej politiky je byť informovaný o problémoch obyvateľov a obyvatelia informovaní o práci poslanca a vedenia mesta. Preto som sa rozhodol využiť okrem iných aj možnosť písať blogy a prenášať tak informácie k občanom... :-)