Medzi projektmi do Participatívneho rozpočtu BB nájdete aj takýto. Snáď povzbudí tých praktickejších, ktorí neradi vypisujú slohové práce. Projekt bol zaradený do hlasovania a má rovnaké šance na realizáciu, ako ostatné projekty.
Navyše projekt RELAX ZÓNA má za cieľ osádzať lavičky a sadiť ozdobné kríky. Teda mohol by mať veľkú podporu ľudí z okolia.
Urobiť projekt nie je zase až tak jednoduché. Predkladateľ projektu si musí nájsť ceny jednotlivých položiek a musí si zistiť, či miesto, ktoré chce využiť patrí mestu, prípadne si pozisťovať ďalšie informácie.

Je tu otázka, do akej miery by mal MsÚ predkladateľom pomáhať.

V prípade spomínaného projektu si predkladateľka počas prezentácie posťažovala na neochotu ZAaRESu. V projekte je vyčíslená cena 8-mich lavičiek, ale cena kríkov chýba. Je v ňom aj mapka, ktorú pripravil ZAaRES. Nakoniec projekt síce ponúka výsadbu kríkov, ale nemá ich podložené finančne. Možno stačilo upozorniť predkladateľku na možnosť vyhľadať si cenu cez Google.
Zostáva veriť, že MsÚ, ktorý projekt posunul do hlasovania poskytne v prípade jeho úspechu financie potrebné na kompletný projekt. Predpokladám, že ak prijal takéto riziko, tak je to isté. Inak by hlasujúci boli oklamaní.

Spolupráca MsÚ na projekte Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku.

Medzi projektmi je aj náš projekt MERANIE A ZVYŠOVANIE KVALITY VODY V TAJOVSKOM POTOKU. Je to iný prípad spolupráce s MsÚ. Projekt bol zamietnutý, ale súčasne mi MsÚ navrhol spoluprácu pri rozvíjaní tejto myšlienky. Ja som trvala na zachovaní projektu v Participatívnom rozpočte BB a na možnosť upraviť ho. Podarilo sa mi nájsť aj podporu ďalších troch ľudí, ktorí sa na projekte budú zúčastňovať. Do projektu sa tiež zakomponovala spolupráca s MsÚ, Malou Líškou a Zelenými sídliskami.
Snažila som sa, aby projekt zostal v Participatívnom rozpočte mesta, pretože mám predstavu, že MsÚ by mal s prípravou projektov predkladateľom pomáhať. Mal by pri tom každému dávať rovnaké šance. Toto bol dôvod, pre ktorý som bojovala o možnosť doplniť projekt tak, aby spĺňal predstavy MsÚ.

Aby sa aj iní predkladatelia mohli raz na náš prípad odvolávať.

MsÚ môže ukázať záujem o spoluprácu s obyvateľmi a aj to, že nerobí rozdiely medzi predkladateľmi výmenou za politickú podporu. Pretože participatívny rozpočet zviditeľňuje predkladateľov projektov a teda má politický potenciál.
Projekt Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku je určite zaujímavý a užitočný, zahŕňa veľa práce a cena je naopak nezvyčajne nízka. Výsledky meraní dokážeme zobraziť v podobnom interaktívnom grafe https://globus.enviroportal.sk/cms…/default.html , budeme ich robiť na všetkých vodných tokoch v meste, riešiť znečisťovateľov, podchycovať záujem žiakov škôl, … Zvážte prosím našu ponuku.

Projektové návrhy do PR 2022

🧐 1. Radvanská záhrada.
Doplnenie priestoru o záhradné ležadlo, sedenie, terasovité jazierko, zbernej nádoby na vodu s elektrocentrálou a čerpadlom, fúkač lístia, vyžínač a iné drobné náradie. Cena: 10 000€. Autor: Patrik Trnka
🧐 2. Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice.
Výsadba ozdobných kríkov a stromov pozdĺž rieky Bystrička (Severná ulica). Cena: 8 622€. Autorka: Ivana Sabbatini
🧐 3. Drevený pumptrack a skillcentrum.
Doplnenie vybavenia pre cyklistov v Laskomeri pre menej zdatných jazdcov. Cena: 7 350€. Autor: Pavol Krnáč
🧐 4. Komunitná záhrada Poľná.
Vytvorenie komunitného exteriérového priestoru obsahuje sfunkčnenie starej studne a vybavenie o workoutové prvky, zeleň, hojdačky, obnova pingpongového stola, knihovnička, … Cena 10 000€. Autorka : Ľubica Póčová
🧐 5. Centrum Radvaň – miesto, kde to žije.
Obnova priestorov pre činnosť OZ Za dôstojnú Radvaň, pre zasadnutia VMČ 6 a Občianskej rady Radvaň. Cena 10 013€. Autor: Roman Miškár
🥰 6. Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku.
Možnosť 50-tich meraní kvality vodných tokov na území celého mesta. V prípade nájdenia znečisťovateľov Tajovského potoka aktivity smerujúce k odstráneniu znečisťovania. Spolupráca so ZŠ Spojová pri edukačných aktivitách a predpokladaná spolupráca s Malou Líškou aj v rámci projektu Zelené sídliská. Cena: 656€. Autorka: Marta Medzihradská
🧐 7. Relax zóna.
Vysadenie kríkov a umiestnenie lavičiek za bytovým domom Tulská 13-23. Cena: 2 500€. Autorka: Zuzana Plešková

Hlasovanie

Hlasovanie je do 10.11. a krúžkovať môžete 4 projekty. Potrebujete:
– občiansky preukaz
– potvrdenie o prechodom pobyte
– študenti v BB s bydliskom v, ale aj mimo BB, nad 15 rokov, potrebujú potvrdenie o štúdiu (napr. ISIC)
MsÚ – úradné hodiny:
Pondelok 7:30 – 15:30 hod.
Utorok 7:30 – 15:30 hod.
Streda 7:30 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:30 – 15:30 hod.
Piatok 7:30 – 15:00 hod.
Radnica, Námestie SNP č. 1:
Pon 8:00 – 17:00
Uto 8:00 – 17:00
Str 8:00 – 17:00
Štv 8:00 – 17:00
Pia 8:00 – 17:00
Sob 10:00 – 15:00

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka