Spaľovňa na Graniari, téma, o ktorej si mnohí Bystričania myslia, že sa týka len obyvateľov miestnej časti Graniar, je témou diskusií, súdnych konaní, témou niekoľkých mestských zastupiteľstiev…. a nič.

Celý proces povoľovania prevádzky začal niekedy v roku 1991 a ťahá sa doteraz.

Spaľovňa GraniarOstatné rozhodnutie Krajského súdu o tom, že ruší rozhodnutie Krajského úradu (dnes v Obvodný úrad) ktorý zrušil rozhodnutie stavebného úradu môže znamenať spustenie skúšobnej prevádzky Spaľovne a jednou, ak nie jedinou možnosťou už je len odvolanie na najvyšší súd.

Hovorkyňa zástupcov občanov mestskej časti Graniar, Henrieta Petrincová v slove pre verejnosť 26. Marca 2013 poukázala na tento problém priamo na Mestskom zastupiteľstve pred poslancami.  Z vyjadrení pracovníkov úradu mesta ako aj poslancov občania bohužiaľ  nemajú žiadnu istotu, že sa Obvodný úrad odvolá a že sa tak dokáže zabrániť spusteniu Spaľovne.

Možností , ako sa dá legitímne konať proti spusteniu skúšobnej prevádzky naozaj neostalo veľa a jednou z nich je „Podanie na prokuratúru za účelom preskúmania zákonnosti postupu povoľovacích orgánov  v procese schvaľovania skúšobnej prevádzky“.

V spolupráci s pani Petrincovou a odbornou spoluprácou s Annou Zemanovou, tím líderkou strany SaS pre Životné prostredie sme sa s touto problematikou podrobne oboznámili a sme toho názoru, že v procese NEBOL rešpektovaný, v tom čase platný zákon127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvu na životné prostredie.

Na základe týchto skutočností sme spoločne s poslancom za stranu SaS, Martinom Poliačikom dnes, 26. Júna 2013 podali Podnet na podanie protestu prokurátora, v ktorom sme na uvedené fakty poukázali.

Som presvedčený, že výsledkom bude podrobné preverenie činnosti nielen stavebného úradu a v prípade potvrdenia našich zistení, že dôjde k zrušeniu rozhodnutí o povolení skúšobnej prevádzky. Samozrejme, je možné, že investor začne nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a v budúcnosti Spaľovňa požiadavkám zákona vyhovie.

Rovnako tak sa môže stať, že nie a investor bude nútený hľadať riešenia, napríklad aj zmenou lokality. Som presvedčený, že rovnako ako ja, aj väčšina obyvateľov Banskej Bystrice si vie predstaviť Spaľovňu na vhodnejšom mieste, ako v obytnej zóne.

V každom prípade, občan Banskej Bystrice bude mať istotu, že nebol vylúčený z procesu posudzovania vplyvu prevádzky Spaľovne na životné prostredie (pretože zákon priamo účasť občana vyžaduje) a že sa dozvie, aké odpady Spaľovňa produkuje a ako ich likviduje.

Video z tlačovej besedy:

http://www.youtube.com/watch?v=-oTYNx6ACxg

Autor blogu:

Miroslav Ivan

Občan Banskej Bystrice, ktorému nie je jedno v akom meste a v akej krajine žije. Zatiaľ stále verí, že môže prispieť k zlepšeniu života svojich detí a ďalších generácií na Slovensku. Člen strany SaS a tím líder pre Dopravu.